Ειδήσεις

16 Μαΐ 2009

Tι είναι το ΑΜΚΑ;

Πληροφορίες στο 11 131 (Δευτέρα έως Παρακευή από 9:00 έως 17:00) και στο www.amka.gr.


1. Τι είναι ο ΑΜΚΑ;
· Είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το Νόμο για όλους από τον Ιούλιο του 2009.
.........
Συνεχίζεται...

·
2. Ποιοι πρέπει να πάρουν ΑΜΚΑ;
· Όλοι όσοι ασφαλίζονται (άμεσα ή έμμεσα), εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα ανεργίας
3. Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ και τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας-έμμεσα ασφαλισμένοι (παιδιά, σύζυγοι, γονείς, κλπ.);
· Ναι, είναι υποχρεωτικός για όλα τα έμμεσα μέλη.
4. Σε τι θα μου χρησιμεύσει ο ΑΜΚΑ;
· Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει σταδιακά τους παλιούς αριθμούς μητρώου όλων των ασφαλιστικών ταμείων και θα βοηθήσει στο να γίνονται οι συναλλαγές με τα ασφαλιστικά ταμεία πιο εύκολα και πιο γρήγορα.
5. Πώς μπορώ να δω αν έχω ΑΜΚΑ;
· Μπορείτε να τον δείτε στην ιστοσελίδα http://www.amka.gr/
6. Πού και από πότε μπορώ να πάρω ΑΜΚΑ;
· Μπορείτε να λάβετε τον προσωπικό σας αριθμό σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα 125 γραφεία ΑΜΚΑ ασφαλιστικών ταμείων.
7. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση του ΑΜΚΑ;
· Για Έλληνες υπηκόους
§ Απαιτείται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
§ Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
· Για ξένους υπηκόους
§ Απαιτείται το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή
§ Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή
§ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
§ Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
8. Μπορώ να αλλάξω τα προσωπικά μου στοιχεία αν είναι λάθος;
· Ναι, μπορείτε, όπως: την ημερομηνία γέννησής σας, τον αριθμό ταυτότητας, το επώνυμο, το όνομα, το ασφαλιστικό ταμείο, κλπ., αλλά δεν αλλάζει από 01.06.2009 ο ΑΜΚΑ όταν υπάρχει διόρθωση στην ημερομηνία γέννησης.
9. Τι είναι η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;
· Είναι ένα παραστατικό του προσωπικού σας ΑΜΚΑ και θα αποσταλεί από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
10. Πρέπει να έχω μαζί μου την Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;
· Δεν είναι υποχρεωτικό να την έχετε μαζί σας, αρκεί να γνωρίζετε τον αριθμό σας.
11. Αντικαθιστά η κάρτα το βιβλιάριο ασθενείας;
· Όχι, θα πρέπει όμως να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ στο βιβλιάριο ασθενείας, προκειμένου αυτό να ισχύει.
12. Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών;
· Ναι, γιατί ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός για όλους από τον Ιούλιο του 2009.

Περισσότερα: www.amka.gr