Ειδήσεις

4 Ιουν 2009

Πώς θα μοιραστούν οι έδρες στα κόμματα στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου

 • Το σύστημα εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αμιγώς αναλογικό.
 • Κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζομένων κομμάτων που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων δεν δικαιούται έδρα μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιος είναι ο μηχανισμός κατανομής των εδρών στις ευρωεκλογές

 • Αθροίζεται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα κόμματα που μετέχουν στις εκλογές.
 • Ο αριθμός που προκύπτει διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Ελλάδας στην Ευρωβουλή, δηλαδή με το 22.
 • Το αριθμός που προκύπτει από αυτή τη διαίρεση, χωρίς το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της πρώτης κατανομής.
 • Με το εκλογικό μέτρο της πρώτης κατανομής διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε κόμμα, με την εκλογική του δηλαδή, δύναμη.
 • Κάθε κόμμα παίρνει τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο «χωράει» στην εκλογική του δύναμη, στο σύνολο δηλαδή των έγκυρων ψήφων του έλαβε.

Στη δεύτερη κατανομή

 • Αθροίζεται το σύνολο των μετά από πρώτη κατανομή αχρησιμοποίητων υπολοίπων της εκλογικής δύναμης όλων των συνδυασμών.
 • Το άθροισμα που προκύπτει διαιρείται διά του αριθμού των αδιαθέτων μετά την πρώτη κατανομή εδρών, αυξημένου κατά ένα.
 • Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση χωρίς τι κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής.
 • Με το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής διαιρείται το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής δύναμης κάθε συνδυασμού.
 • Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο «χωράει» στην αχρησιμοποίητη από την πρώτη κατανομή, εκλογική του δύναμη.

Μετά τη δεύτερη κατανομή

 • Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες μετά και τη δεύτερη κατανομή παραχωρούνται ανά μία και μέχρις εξαντλήσεώς τους, στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο κατά σειρά, μετά την πρώτη κατανομή, αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης και αρχή γίνεται από τους συνδυασμούς οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν το υπόλοιπο αυτό για κατάληψη έδρας στη δεύτερη κατανομή.