Ειδήσεις

22 Μαρ 2008

Αλλάζει ο τρόπος συνταξιοδότησης και για κάποιους διορισμένους πριν το 1982

Το νέο ασφαλιστικό αλλάζει τον τρόπο συνταξιοδότησης και για τους πριν το 1982 διορισθέντες μέσω του άρθρου 143 παράγραφος 9 .
Το άρθρο αυτό κατάργησε ευεργητική διάταξη του 1902/90 που
εξασφάλιζε τους εργαζόμενους οι οποίοι απολύονταν υποχρεωτικά
από τον εργαδότη τους, χωρίς όμως δική τους υπαιτιότητα, να έχουν το δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης.
Με την κατάργηση των ευεργετικών αυτών διατάξεων, μέσω του άρθρου 143 παρ. 9, προσθέτουν σε μεγάλη μερίδα εργαζομένων αρκετά ακόμα χρόνια δουλειάς.

Γ. Θαλασσινός