Ειδήσεις

22 Μαρ 2008

Ασφαλιστικό και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.), κάθε βαθμού, εξαιτίας των ιδιαίτερων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, έχουν ενταχθεί, οι περισσότερες εξ αυτών, σε πρόγραμμα εξυγίανσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.
Στο πρόγραμμα αυτό, μεταξύ άλλων μέτρων που περιλαμβάνονται, είναι η παρέμβαση της Πολιτείας για ρύθμιση οφειλών προς οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και η μείωση του προσωπικού τους, με ιδιαίτερη έμφαση στο τελευταίο.Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ.11 σε συνδυασμό με το άρθρο 143 παρ.9 του σχεδίου νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η δυνατότητα αυτή καταργείται με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε διάλυση οι Α.Σ.Ο., ειδικά μετά το έτος 2013, οπότε με την εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π., συρρικνώνονται σημαντικά τομείς εργασίας των Συνεταιρισμών.Καθίσταται επιτακτική ανάγκη συνεπώς να παραμείνει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το 2013, ώστε η διαδικασία εξυγίανσης των Α.Σ.Ο. να υλοποιηθεί, και οι Α.Σ.Ο. να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγροτικής γενικά οικονομίας μέχρι το έτος 2013, οπότε αναμένεται να ισχύσουν νέοι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της νέας Κ.Α.Π.Είναι προφανές ότι από την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης δεν θα προκύψει καμία επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι όποιες αποζημιώσεις καταβληθούν στους περίπου 1.500 δικαιούχους θα επιβαρύνουν τις οικείες συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση έχουν προγραμματιστεί με βάση τα προγράμματα εξυγίανσή τους.

Θα πρέπει η κυβέρνηση να τηρήσει την υπόσχεσή της με σκοπό να ενταχθούμε στο ΙΚΑ και να ισχύσουν οι διατάξεις του ΤΑΥΣΟ μέχρι το 2013.

Ομάδα Συνεταιριστικών Υπαλλήλων