Ειδήσεις

23 Μαΐ 2008

Μηνυτήρια αναφορά του Βασίλη Καπερνάρου για τη Μονή Εσφιγμένου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Καθηγουμένου της Ιερής Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη Μεθοδίου και των εκατόν πέντε (105) μοναχών αυτής.
Ο εξ ημών Καθηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, εξελέγην στη θέση αυτή την 5η Μαρτίου 1999, μετά την αποδημία στις 27 Φεβρουαρίου 1999 του προκατόχου μου, Μακαριστού Καθηγουμένου Ευθυμίου. Η εκλογή μου έλαβε χώρα καθόλα σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Μονής και τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους (εφεξής Κ.Χ.Α.Ο.).
Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικόν εκλογής Ηγουμένου με αριθμό Πρωτοκόλλου 19, το οποίο απεστάλη στην Ιερή Κοινότητα Αγίου Όρους, στον Πολιτικό Διοικητή Αγίου Όρους καθώς και στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (ΣΧΕΤΙΚΟ 1).
Προς γνώσιν Σας ομοίως και η πνευματική Διαθήκη του προκατόχου μου Μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ευθυμίου, όπου ο ίδιος με προτείνει διάδοχό του. (ΣΧΕΤΙΚΟ 2) Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,
Απευθυνόμαστε σε Σας ως ύστατη λύση, διότι συμβαίνουν οι εξής αποτρόπαιες εγκληματικές ενέργειες και παρακαλούμε για την άμεση επέμβασή Σας!
Είμαστε συνολικά εκατόν πέντε άνθρωποι, εκατόν πέντε μοναχοί και βιώνουμε μία ζοφερή κατάσταση καθημερινού τρόμου στο Κονάκι μας της ιστορικής Ιερής Μονής Εσφιγμένου στο Άγιο Όρος, όπου συμβαίνει μοναχοί της Μονής μας να πεθαίνουν αδιάγνωστοι ενώ κινδυνεύει καθημερινώς η ζωή των εναπομεινάντων από μας, καθώς σε περίπτωση που ασθενήσουμε, δεν έχουμε πρόσβαση ούτε σε γιατρό ούτε σε φάρμακα! Και τούτο, διότι αυτό, στην πράξη, μας έχει απαγορευτεί! Ζούμε πραγματικά αποκλεισμένοι, υπό απαγόρευση προμήθειας τροφίμων και φαρμάκων στην Ιερά Μονή και υπό απαγόρευση –επαναλαμβάνουμε- του να μας επισκεφθεί ιατρός! Όχι μόνο αυτό αλλά αποτελούμε διαρκώς στόχο επιθέσεων, ακόμη και δολοφονικών, από πλευράς εγκληματικής ομάδας, που παρανόμως έχει διοριστεί ως «νέα αδελφότητα Ιερής Μονής Εσφιγμένου» και επιδιώκει την με κάθε μέσο απομάκρυνσή μας από τη Μονή μας, στην οποία, όπως θα Σας αποδείξουμε, έχουμε εμείς και μόνο εμείς δικαίωμα να διαβιούμε (προς διερεύνησίν Σας η τυχόν παραβίαση ενδεικτικώς των άρθρων 42, 45, 299 ΠΚ και σωρείας άλλων διατάξεων, τη λήψη υπόψη των οποίων θα κρίνετε βεβαίως αρμοδίως Εσείς κατά την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών, που θα Σας παραθέσουμε, στον κατάλληλο κανόνα δικαίου).
Βρισκόμαστε υπό απηνή διωγμό, ο οποίος λαμβάνει μέρα με την ημέρα και ώρα με την ώρα χαρακτήρα πραγματικής απόπειρας εξάλειψής μας. Η απόπειρα αυτή δυστυχώς καθίσταται τετελεσμένο έγκλημα, όταν πράγματι γέροντες μοναχοί αποθνήσκουν διότι υποπίπτουν στο «θανάσιμο σφάλμα» να ασθενήσουν και δεδομένου ότι είμαστε οι μόνοι Έλληνες πολίτες στους οποίους κυριολεκτικά απαγορεύεται η πρόσβαση σε φάρμακα και η ιατρική φροντίδα! Είμαστε η μόνη ομάδα ανθρώπων επί ελληνικού εδάφους, που επί σειρά ετών βιώνει τον κίνδυνο θανάτωσής της, από άλλη ομάδα ανθρώπων, με την υποβοήθηση, ενθάρρυνση, ενδεχομένως ηθική αυτουργία των ίδιων των επισήμων αρχών του ελληνικού κράτους (Αστυνομίας, Ιερής Κοινότητας Αγίου Όρους, Πολιτικής Διοίκησης Αγίου Όρους)!!!
Προκειμένου να αντιληφθείτε τη σοβαρότητα των καταγγελλομένων, Σας παραθέτουμε ένα ιστορικό γεγονότων. Το 1965 με την «Κοινή Δήλωση» του τότε Πάπα Παύλου ΣΤ΄ και του τότε Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα «περί άρσης των αποφάσεων ακοινωνησίας» μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας και αργότερα με τις αιρετικές πρωτοβουλίες του Αθηναγόρα για συμπροσευχή, συλλειτουργία με τον Πάπα της Ρώμης, παραβιάστηκαν οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας, η παραβίαση των οποίων όχι μόνο επιτρέπουν αλλά επιβάλλουν την αποκοπή μας από τον αιρετικό, άλλως υποπίπτουμε οι ίδιοι σε βαρύ θρησκευτικό αμάρτημα! Ήδη, λοιπόν, το έτος 1972 η Ιερά ημών Μονή του Εσφιγμένου έπαυσε για λόγους Πίστεως και Συνειδήσεως την μνημόνευση του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχη καθώς και την πνευματική επικοινωνία (συμπροσευχή) με την Προϊσταμένη της Αρχή, δηλαδή την Ιερή Κοινότητα Αγίου Όρους. Η Ιερή μας Μονή είχε τέτοιο δικαίωμα βάσει του Πρακτικού της Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως εις την ΝΒ΄/13-11-1971 αυτής, το οποίο διαλαμβάνει τα εξής επί λέξει: «3, Διαμνημόνευσις Οικουμενικού Πατριάρχου. Η Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη (ΕΔΙΣ) αναφέρεται εις την ακόλουθον απόφασιν αυτής, υπό την έννοιαν ότι εκάστη Ιερά Μονή έχει την απόλυτον ελευθερίαν όπως ενεργή εν προκειμένω κατά την εαυτής κρίσιν και συνείδησιν. (Συνεδρία ΞΘ΄/17-11-1970 τακτική). (ΣΧΕΤΙΚΟ 3)
Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ιεράς Κοινότητος δεν δύναται η τελευταία να ακυρώσει τις αποφάσεις της. Δυστυχώς όμως η επιλογή της Ιερής μας Μονής να παύσει την μνημόνευση του Πατριάρχη δεν έγινε τελικά σεβαστή από την Ιερά Κοινότητα, όπως επέτασσε η αναφερθείσα απόφαση της ΕΔΙΣ, αλλά μέσω κλιμακουμένων πιέσεων προς την Ιερή μας Μονή, η τελευταία προσπάθησε να μας εξαναγκάσει να επαναφέρουμε το μνημόσυνο.
Έτσι, την 11.6.1972, με το υπ’αριθμ. πρωτοκόλλου 499/Κ έγγραφό της (ΣΧΕΤΙΚΟ 4), που απέστειλε προς τότε Καθηγούμενο της Μονής Εσφιγμένου Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο, η Ιερή Κοινότητα του Αγίου Όρους Άθω απέπεμψε από τις Ιερές Συνάξεις τον δικό μας Αντιπρόσωπο Γ. Χαρίτωνα και μέχρι σήμερα απαγορεύει και παρεμποδίζει η Ιερή Κοινότητα τη συμμετοχή δικού μας Αντιπροσώπου σ’αυτές, γεγονός το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 19 του Κ.Χ.Α.Ο., που προβλέπει ότι τέτοια απομάκρυνση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται πέρα του εξαμήνου (ΣΧΕΤΙΚΟ 5). Σημαντικότερη όμως παραβίαση είναι η εξής: Η Ιερή Κοινότητα δεν αρκέστηκε στον ούτως ή άλλως παράνομο αποκλεισμό Αντιπροσώπου μας από τις Ιερές Συνάξεις αλλά αυτοβούλως τοποθέτησε ως Αντιπρόσωπό μας Αγιορείτη μοναχό, ανήκοντα σε άλλη Μονή, τον οποίο μάλιστα έχρισε με τον τίτλο του «Αντιπροσώπου της Μονής Εσφιγμένου»! Τον εξουσιοδότησε δε να υπογράφει στη θέση μας τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τις αποφάσεις του ιεροκοινοτικού Σώματος και να ψηφίζει στις Ιερές Συνάξεις αντί για μας, άρα στην ουσία αυτό που λαμβάνει χώρα εδώ και τριάντα πέντε συναπτά χρόνια και που διαπράττει η Ιερή Κοινότητα έχει ένα όνομα: Πλαστογραφία! Διότι ο εν λόγω Αγιορείτης Μοναχός δεν είναι Αντιπρόσωπός μας και βεβαίως δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα ούτε εξουσιοδότησή μας να υπογράφει ως τέτοιος! Είναι επομένως ψευδής, δόλιος και παραπλανητικός ο ισχυρισμός, που προβάλλει η Ιερή Κοινότητα, ότι εμείς δήθεν από δική μας πρωτοβουλία δεν στέλνουμε Αντιπρόσωπο στις Ιερές Συνάξεις, διότι αποτελεί πραγματικό εμπαιγμό το να σου απαγορεύει κανείς ρητώς μια πράξη και μετά να σε κατηγορεί ότι δεν πράττεις αυτό που σου απαγόρευσε!
Εν έτει 1974 και επί εξάμηνον η Ιερή Μονή Εσφιγμένου ήταν περικυκλωμένη από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εμπόδιζαν την προσόρμηση πλοίων στο λιμάνι της, διέκοψαν την τηλεφωνική επικοινωνία, παρεμπόδιζαν την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και δεν επέτρεπαν την τροφοδοσία της Μονής, καταδικάζοντας με τον τρόπο αυτό την Αδελφότητά μας στο θάνατο από πείνα! Πάγωσαν εξάλλου τις κρατικές πληρωμές που αναλογούν στη Μονή μας από ενοικίαση ακινήτων μας από το Κράτος. Στην κοπιώδη αλλά μάταιη προσπάθειά του να κάμψει το ηθικό μας φρόνημα το Οικουμενικό Πατριαρχείο προέβη και στην αντικανονική και παράνομη πράξη να καθαιρέσει τον μακαριστόν καθηγούμενον της Μονής μας Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο και να αποσχηματίσει τρεις από τους Πατέρες αυτής, τους Π. Κυριακόν, τον αείμνηστο Π. Χαρίτωνα και τον Π. Εφραίμ. Η Ιερή Κοινότητα, με την Πατριαρχική προτροπή, δεν αναγνωρίζει τους Προϊσταμένους και Επιτρόπους της Ιερής μας Μονής, ούτε εμένα ως Καθηγούμενο Αυτής αλλά ούτε και τον προκάτοχό μου Γέροντα Ευθύμιο.
Την 9η Ιουλίου 2001 η Ιερή Κοινότητα προχώρησε ακόμη παραπέρα όταν, χωρίς καμία συνεννόηση μαζί μας, κατήργησε τα πενήντα τιμής ένεκεν Διαμονητήρια που δικαιούται η Μονή μας κάθε έτος για την ελεύθερη είσοδο των φίλων της στο Άγιο Όρος, όπως δικαιούνται και όλες οι άλλες Μονές του Αγίου Όρους- Άθω.
Συναφώς η Ιερή Κοινότητα δεν εκδίδει ούτε ειδικά διαμονητήρια για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν αποκλειστικά τη δική μας Μονή.
Και ενώ η Μονή μας έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει σχεδόν τετρακόσιους προσκυνητές, αν τηλεφωνήσει κανείς στην Ιερή Επιστασία του Αγίου Όρους και ζητήσει διαμονητήριο για τη Μονή μας, θα λάβει την στερεότυπη και ψευδέστατη απάντηση πως η Μονή τάχα δεν δέχεται επισκέπτες! Όταν δε η Ιερή Επιστασία εκδίδει γενικά διαμονητήρια και για τις είκοσι Μονές του Αγίου Όρους πλαστογραφείται η υπογραφή του Επιστάτη της Μονής μας, όπου υπογράφει αντ’αυτού άλλος, μέλος της ψευτοαδελφότητας! (ΣΧΕΤΙΚΟ 6).
Την 4η Οκτωβρίου 2001 η Ιερή Κοινότητα έστειλε έγγραφο στο Διοικητή του Αγίου Όρους με αριθμό Πρωτοκόλλου Φ. 2/34/1712/21/9-4/10/2001 με εντολή να διερευνήσει σχετικά με το ποιά πρόσωπα και βάσει ποιάς εξουσιοδότησης η Ιερή μας Μονή διαχειρίζεται υφισταμένους τραπεζικούς λογαριασμούς επ’ονόματί της (ΣΧΕΤΙΚΟ 7).
Κατόπιν δε τούτου την 8η Οκτωβρίου 2001 ο αναπληρωτής Διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αρίστος Κασμίρογλου απέστειλε έγγραφο με αριθμό Πρωτοκόλλου 4212/31/7/8-10-2001 σε όλες τις τράπεζες της Ελλάδος με σκοπό, αν υπάρχουν καταθέσεις στο όνομα της Ιερής Μονής Εσφιγμένου σε αυτές, ουσιαστικά να τις δεσμεύσει, διότι τάχα «υφίσταται εκκρεμότητα σχετικώς με την νόμιμη εκπροσώπηση της ανωτέρω Ιεράς Μονής»! (ΣΧΕΤΙΚΟ 8).
Σταδιακά δε, μας επεβλήθη από την Ιερή Κοινότητα ένα αδυσώπητο εμπάργκο, καθώς κατόπιν σχετικής εντολής που εδόθη από τον αναπληρωτή Διοικητή του Αγίου Όρους κ. Κασμίρογλου προς το Τελωνείο Δάφνης, το Τελωνείο έπαψε να μας χορηγεί ατέλεια καυσίμων χωρίς να έχουμε λάβει καμία ειδοποίηση ούτε από τον αναπληρωτή Διοικητή του Αγίου Όρους, ο οποίος έδωσε αυτή την εντολή ούτε από την Ιερή Κοινότητα. Μας τηλεφώνησε μόνο ο Τελώνης Δάφνης και μας γνωστοποίησε την εντολή που είχε λάβει!
Το εμπάργκο πήρε ευρύτερες διαστάσεις όταν η Ιερή Κοινότητα έδωσε εντολή στην Αστυνομία του Αγίου Όρους-Άθω να μην αναγνωρίζει την Αρχή της Μονής και την εκπροσώπησή της και να αρνείται κάθε έγγραφη εξυπηρέτηση. Επιπλέον, επεβλήθη απαγόρευση εισόδου και εξόδου προς και από την Ιερή μας Μονή οποιουδήποτε οχήματος, απαγόρευση που επέβαλε ο νέος Πρωτεπιστάτης της Ιβηριτικής Επιστασίας Γέρων Καλλίνικος.
Όλα αυτά τα «μέτρα» βέβαια δεν έχουν άλλο στόχο απ’ το να αναγκαστούμε εμείς να υποκύψουμε και να παρεκκλίνουμε από την Ορθόδοξη πορεία μας, παραβιάζουν δε κατάφωρα τα συνταγματικά δικαιώματά μας ως Ελλήνων πολιτών!
Την 14η Δεκεμβρίου 2002 εξεδόθη η υπ’αριθμ. Πρωτοκόλλου 1110/14-12-2002 αυθαίρετη Πατριαρχική Πράξη, η οποία εμείς οι Εσφιγμενίτες Μοναχοί κηρυχθήκαμε ως «σχισματικοί» (ΣΧΕΤΙΚΟ 9).
Η Πράξη αυτή απεστάλη στην Ιερή Κοινότητα του Αγίου Όρους Άθω η οποία ανέλαβε το «έργο» να μας εκδιώξει ακόμα και διά της βίας από το Άγιον Όρος!!!
Ακολούθως οι εγκληματικές ενέργειες πολλαπλασιάστηκαν. Συγκεκριμένα, στις 26-8-2005 στις Καρυές του Αγίου Όρους Άθω, εντελώς αυθαίρετα και κατά πλήρη καταστρατήγηση του Κ.Χ.Α.Ο., η Ιερή Κοινότητα προέβη στη σύσταση νέας -παράνομης- Αδελφότητας, προς υποκατάσταση της δικής μας νομίμου Αδελφότητας της Ιερής Μονής Εσφιγμένου.
Σας προσκομίζουμε την με αριθμό Πρωτοκόλλου Φ.2/34/1440 απόφαση της Ιερής Κοινότητας, μνημείο νομικής αυθαιρεσίας. (ΣΧΕΤΙΚΟ 10)
Η σύσταση της παρανόμου αυτής νέας Αδελφότητας, είναι αποτέλεσμα παραβίασης πλειόνων νομικών διατάξεων, που καθορίζουν τη διαδικασία εκλογής, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί στο πρόσωπό του ο εκάστοτε Ηγούμενος.
Συγκεκριμένα οι εκκλησιαστικοί κανόνες προβλέπουν ότι ο εκλεγησόμενος Ηγούμενος πρέπει να έχει λάβει Αγιορείτικη κουρά, να έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο της εκλογής του δεκαετία κοινοβιασμού στην Μονή (Εσφιγμένου) και να εκλεγεί από νομίμως συγκροτημένη Γεροντία που αποτελείται από μέλη της Μονής που έχουν συμπληρώσει εξαετία διαβίωσης στη Μονή από την Κουρά τους. Όμως η νέα Αδελφότητα, με επικεφαλής τον Ιερομόναχο Χρυσόστομο Κατσουλιέρη, δεν εξελέγη αλλά τοποθετήθηκε από την Ιερή Κοινότητα και μάλιστα εν μια νυκτί! Ο δε νέος ψευτοηγούμενος δεν έχει Αγιορείτικη κουρά και δεν έχει βεβαίως διαβιώσει στη Μονή μας αλλά υπάγεται στην Ιερή Μονή Σίμωνος Πέτρας! Επήλθε συνεπώς παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 108, 112, 114, 119 του Κ.Χ.Α.Ο όπως και του άρθρου 10 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ιερής Μονής Εσφιγμένου, γεγονός που καθιστά την εν λόγω νέα Αδελφότητα παράνομη. (ΣΧΕΤΙΚΟ 11)
Το γεγονός δε ότι η ψευτοαδελφότητα αυτή χαίρει των ευλογιών και της αναγνωρίσεως του Πατριάρχη Κων/λεως δεν θεραπεύει ασφαλώς την ακυρότητα συστάσεως και ύπαρξής της! Παρανόμως λοιπόν η ψευτοαδελφότητα του Κατσουλιέρη χρησιμοποιεί τον τίτλο της Ιερής Μονής Εσφιγμένου, που όπως κατέστη σαφές, ανήκει σε εμάς. Επίσης, παρανόμως χρησιμοποιεί το λογότυπο, δηλαδή το σχεδίασμα δικεφάλου αετού, το οποίο η Ιερή μας Μονή χρησιμοποιεί από αιώνες, καθώς και τη Μεγάλη Σφραγίδα της Ιερής μας Μονής, που εικονίζει την Ανάληψη του Χριστού και έχει ολόγυρα την επιγραφή «ΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝΙΜΟΝ ΟΡΟΣ + 1797», η οποία χρησιμοποιείται διαχρονικώς απ’ τους Πατέρες της Μονής μας εδώ και διακόσια δέκα συναπτά έτη, η κλοπή αυτή δε τιμωρείται αυστηρώς απ’ την ελληνική νομοθεσία. Όπως παρανόμως συνεστήθη, κατά τον ίδιο τρόπο συνεχίζει τη δράση της εναντίον μας η ψευτοαδελφότητα του Κατσουλιέρη, οι έκνομες ενέργειές της μάλιστα αποκτούν ολοένα βαρύτερη μορφή, όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω.
Την 22.9./4.10.2005, ο Χρυσόστομος Κατσουλιέρης, επικεφαλής της ψευτοαδελφότητας, έστειλε το με αριθμό Πρωτοκόλλου Φ236/14 έγγραφο στο Ελληνικό Ταχυδρομείο (ΕΛ.ΤΑ.), στο οποίο εμφανίζει εαυτόν ως Ηγούμενο της νέας Αδελφότητας της Ιερής Μονής Εσφιγμένου, και ζήτησε να παραδίδεται σε αυτόν όλη η αλληλογραφία (επιστολές, έντυπα, εμβάσματα) που απευθύνεται στην Αδελφότητα της Ιερής μας Μονής, η οποία έχει, όπως είναι αυτονόητο, πραγματικό αποδέκτη εμάς, που εγκαταβιούμε εντός της Μονής από δεκαετιών! (ΣΧΕΤΙΚΟ 12).
Ο σφετερισμός αυτός της αλληλογραφίας μας, που συνεχίζεται ως σήμερα, παραβιάζει κατάφωρα το νόμο και τα δικαιώματά μας ως Ελλήνων πολιτών, τον καταγγέλλουμε δε με αγανάκτηση ενώπιόν Σας!
Την 21-10-2005 ημέρα Παρασκευή, μέλη της ψευτοαδελφότητας, παρουσία του Διοικητή Αστυνομίας Κοντού, λήστεψαν το τρακτέρ της Μονής μας από τα χέρια του οδηγού του Εσφιγμενίτη Μοναχού Αντύπα, προπηλακίζοντας και εκδιώκοντας αυτόν, ο οποίος εκείνη την ώρα μετέφερε κουφώματα παραθύρων. Παρών εκτός από τον Διοικητή της Αστυνομίας Κοντό, ήταν και ο Αστυνόμος της Αγίας Άννης Φίλιππος (αγνώστου επωνύμου) καθώς και άλλοι αστυνομικοί και από την ομάδα των μελών της ψευτοαδελφότητας δράστες ήταν οι Ι. Γαβριήλ, Π. Βαρθολομαίος και Π. Τιμόθεος. Μάρτυρες του γεγονότος υπήρξαν τα μέλη της Μονής μας οι Ιεροδιάκονος Κλεόπας, Π. Αβραάμ και, βέβαια, ο παθών Π. Αντύπας, ο οποίος, ως ελέχθη, απειλήθηκε προκειμένου να εγκαταλείψει το τρακτέρ τόσο από το Διοικητή της Αστυνομίας Κοντό και τους άλλους αστυνομικούς, ένας εκ των οποίων ήταν ο Αστυνόμος της Αγίας Άννης Φίλιππος όσο και από τα τρία προαναφερθέντα μέλη της παράνομης αδελφότητας του Χρυσόστομου Κατσουλιέρη, τους Γαβριήλ, Βαρθολομαίο και Τιμόθεο. Σημειωτέον, ότι το τρακτέρ αυτό αποτελούσε το μοναδικό μας μεταφορικό μέσο για να εφοδιαζόμαστε τα απαραίτητα τρόφιμα και φάρμακα! Το γεγονός αυτό συνέβη στις Καρυές, κοντά στο Κονάκι της Μονής μας, μέσα στη μέση του δρόμου!
Στις 25-10-2005 ο Διοικητής της Αστυνομίας Δ. Κοντός παρέδωσε τα κλειδιά του τρακτέρ στα μέλη της «αδελφότητας» του Κατσουλιέρη. Επίσης, την 7.12.2005, ο Π. Γαβριήλ, μέλος της ψευτοαδελφότητας, επεχείρησε, έχοντας μαζί του ως συνεργούς αλλοδαπά άτομα, να καταλάβει με τη βία το Κονάκι μας στις Καρυές και έσπασε με πρωτοφανή μανία για το σκοπό αυτό την κεντρική είσοδο αυτού χρησιμοποιώντας βαριοπούλα! Είχε προηγηθεί επίσκεψη του εργολάβου Τσολάκη μαζί με εννέα εργάτες στο Κονάκι μας, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν έρθει για να αρχίσουν εργασίες. Όπως ήταν φυσικό εμείς αρνηθήκαμε, με συνέπεια ο Τσολάκης να ειδοποιήσει τηλεφωνικά τον Π. Γαβριήλ και να ακολουθήσει το περιστατικό, που μόλις Σας εκτέθηκε. Από την πράξη αυτή του Π. Γαβριήλ προκλήθηκε ο τραυματισμός δύο μοναχών, του πατέρα Μαρδάριου και του πατέρα Ιακώβου.
Η εγκληματική αυτή ενέργεια που δείχνει εξαιτίας της βιαιότητάς της αλλά και του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, την έκταση των εγκληματικών ενστίκτων και προθέσεων του δράστη- μέλους μιας επικίνδυνης και παράνομης ομάδας, κατεγράφη και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προκαλώντας πάταγο και χείριστες εντυπώσεις, δείχνοντας μαινόμενους καλογέρους, καθοδηγουμένους και καταφερομένους εναντίον του Κονακίου μας.
Τον ίδιο καιρό, κατόπιν αιτήματος της ψευτοαδελφότητας, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, διέκοψε παρανόμως όλες τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις στο κεντρικό κτίριο της Ιερής μας Μονής και στα Κονάκιά μας στις Καρυές, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νέα Ρόδα, καθώς και στο αγρόκτημά μας εις Ιερισσόν της Χαλκιδικής.
Τον Μάρτιο 2006, και πάλι κατόπιν αιτήματος της ψευτοαδελφότητας, η οποία «πληροφόρησε» την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ότι αυτή (η ψευτοαδελφότητα) είναι πλέον οι νόμιμοι Εσφιγμενίτες και ότι δεν χρειάζεται πια την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΗ διέκοψε παρανόμως την ηλεκτροδότηση στο Κονάκι μας στη νέα Ρόδα και στο αγρόκτημά μας στην Ιερισσόν.
Διευθυντής της ΔΕΗ στην περιοχή ήταν ο Γεώργιος Πρόγιος, ο οποίος ουδόλως έκρινε σκόπιμο να απευθυνθεί σε μας, παρόλο που είμαστε συνδρομητές τόσα χρόνια, αλλά, χωρίς να μας ειδοποιήσει, έδωσε εντολή για τη διακοπή της ηλεκτροδότησής μας στα αναφερθέντα μέρη, συμμορφωνόμενος πλήρως στο αίτημα της ψευτοαδελφότητας Κατσουλιέρη.
Όταν λοιπόν ο Πρόγιος έστειλε τους τεχνικούς για να διακόψουν την παροχή ρεύματος, εμείς τους παρακαλέσαμε να μην το πράξουν, αλλά αυτοί απάντησαν ότι έχουν έγγραφη εντολή από τη «Μονή Εσφιγμένου», εννοώντας την ψευτοαδελφότητα και ότι πρέπει να διακόψουν την παροχή ρεύματος. Έκτοτε παραμένουμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Επιπροσθέτως η ομάδα των ψευτοεσφιγμενιτών εισπράττει τα ενοίκια που προέρχονται από την εκμίσθωση σε τρίτους των ακινήτων, που βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ανήκουν στην Ιερή Μονή Εσφιγμένου.
Πέραν αυτού οι ψευδοεσφιγμενίτες καταχρώνται και τα μετοχιακά μισθώματα της Μονής μας καθώς εμείς στερούμεθα κάθε κρατικής ενισχύσεως. Ήδη από τις 22-7-1976 με έγγραφό της Διοίκησης Αγίου Όρους προς το Δημόσιον Ταμείον Πληρωμών αναφέρεται ότι η Μονή μας «δεν δύναται να εισπράξει δι’οιουδήποτε τρόπου το αναλογούν εις αυτήν ποσόν εκ της υπό του Υπουργείου Οικονομικών χορηγουμένης εις τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους χαριστικής οικονομικής ενισχύσεως» (ΣΧΕΤΙΚΟ 13).
Ακόμα, η ψευτοαδελφότητα του Χρυσόστομου Κατσουλιέρη, με την υποστήριξη της Ιερής Κοινότητας Αγίου Όρους, διεκδικεί τα σκάφη της Μονής μας. Ήδη την 17.1.2003 η Ιερή Κοινότητα απέστειλε προς το Λιμεναρχείο Ιερισσού επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι «απαγορεύεται η είσοδος και προσέγγισις οιουδήποτε σκάφους εις Άγιον Όρος άνευ προηγουμένου εγγράφου αδείας προσεγγίσεως της Ιερής Κοινότητας» (ΣΧΕΤΙΚΟ 14), ενώ κατόπιν της εντολής με αριθμό πρωτοκόλλου Φ2.3.5./54, που απέστειλε προς το Λιμεναρχείο Ιερισσού η ψευτοαδελφότητα του Κατσουλιέρη την 27.10./9.11.2005 (ΣΧΕΤΙΚΟ 15), έχει απαγορευτεί ο απόπλους όλων μας των σκαφών καθιστώντας έτσι αδύνατη την τροφοδοσία μας σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως βεβαίως και την από μέρους μας αλιεία!
Η ψευτοαδελφότητα του Κατσουλιέρη δεν αρκέστηκε όμως στις παραπάνω παράνομες ενέργειές της, αλλά, με τη συνέργεια της Ιερής Κοινότητας, εμποδίζει την είσοδο βυτιοφόρων στο Άγιο Όρος, καθιστώντας έτσι αδύνατο και τον εφοδιασμό μας με καύσιμα! Όλες οι εκτεθείσες ενέργειες είναι παράνομες, το γεγονός δε ότι διαπράττονται από ρασοφόρους, τις καθιστά ακόμα απεχθέστερες, γι’ αυτό οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Διότι η συγκάλυψη των εγκλημάτων αυτών από την Ιερή Κοινότητα, την Πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους και κατ’ επέκταση του ίδιου του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο πλήττει όχι μόνον εμάς ως πρόσωπα, αλλά την ίδια την ιδέα του Χριστιανισμού, όπως εκφράζεται από την Ορθοδοξία μας, συνεργοί δε στα εγκλήματα γίνονται όργανα του ελληνικού κράτους, ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, διότι, ενώ έχει χρέος να εποπτεύει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Κ.Χ.Α.Ο., αυτός, αντιθέτως, συγκαλύπτει την παραβίαση πλειόνων διατάξεων αυτού, και όχι μόνο αυτό, αλλά αποσιωπά τις εγκληματικές πράξεις της ψευτοαδελφότητας και της συνεργού, ή ηθικού αυτουργού αυτής, της Ιερής Κοινότητας, τις οποίες Σας εκθέσαμε.
Οι πράξεις αυτές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ίδια τη ζωή μας, έχουν δε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε συντρόφους μας Μοναχούς Εσφιγμενίτες, όπως θα Σας εκθέσουμε αμέσως παρακάτω!!!
Δυστυχώς, λοιπόν, η Ιερή μας Μονή του Εσφιγμένου θρηνεί ήδη θύματα ως συνέπεια των εγκληματικών ενεργειών και παραλείψεων της Ιερής Κοινότητας. Την 26.1.2003, ο αείμνηστος εξαρτηματικός μας Μοναχός Τρύφων, ο οποίος διέμενε στο Ιερό Κελλίον «Άγιος Τρύφων», το οποίο απέχει απ’την Ιερή μας Μονή περίπου πεντακόσια μέτρα, χρειάστηκε να μεταβεί στη Γιοβάνιτσα για κάποια εργασία του Ιερού Κελλιού του. Σημειωτέον ότι η Γιοβάνιτσα απέχει απ’ το «Ιερόν Κελλίον» «Άγιος Τρύφων» περίπου σαράντα πέντε λεπτά με το τρακτέρ. Λόγω των εκτεθέντων απαγορευτικών «μέτρων», που έχει λάβει εναντίον μας η Ιερή Κοινότητα, ο π. Τρύφων, φοβούμενος να κυκλοφορήσει την ημέρα για να μη τυχόν συλληφθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, προτίμησε να φύγει τη νύχτα με προορισμό τη Γιοβάνιτσα. Για να μην υποπέσει στην αντίληψη των αστυνομικών, ξεκίνησε με το τρακτέρ του έχοντας τα φώτα κλειστά.
Τόσο ζοφερός είναι ο φόβος, υπό τον οποίο είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε εν έτει 2007 στην Ελλάδα, ωσάν να είμαστε κοινοί εγκληματίες! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να πέσει στο γκρεμό, βρίσκοντας τραγικό θάνατο, αφού, όπως διαπιστώθηκε από τη νεκροψία την επόμενη μέρα, ο θάνατός του δεν επήλθε ακαριαία αλλά, καταπλακωθείς από το τρακτέρ, σφάδαζε όλη τη νύχτα έως ότου ξεψύχησε! Η κηδεία του έλαβε χώρα υπό καθεστώς διωγμού εντός του κελλίου του «Άγιος Τρύφων», όπου και ετάφη με ελάχιστους συμμετέχοντες, δεδομένου ότι υπήρχε ο κίνδυνος, όποιος έβγαινε από τη Μονή να συλλαμβανόταν από την αστυνομία και να απευλαυνόταν!
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί η προεξάρχουσα σημασία του τραγικού γεγονότος ότι από την εποχή της έναρξης του παράνομου διωγμού μας έως σήμερα, έχουν αποβιώσει δεκαπέντε μοναχοί της Μονής μας εξαιτίας των εγκληματικών πράξεων και παραλείψεων της Ιερής Κοινότητας Αγίου Όρους, της ψευτοαδελφότητας του Κατσουλιέρη και των συνεργών τους! Οι αποθανόντες μοναχοί λόγω της απάνθρωπης αυτής κατάστασης αποκλεισμού και διωγμού αλλά και λόγω αυτών καθαυτών των βιαιοπραγιών εναντίον μας της παράνομης και ψευδεπίγραφης ομάδας με επικεφαλής τον Χρυσόστομο Κατσουλιέρη, κατάστασης, την οποία, επαναλαμβάνουμε, έχουν προκαλέσει κακουργηματικές πράξεις και παραλείψεις των παραπάνω, είναι οι εξής- παραθέτουμε τα ονόματα και την ημεροχρονολογία θανάτου τους. Την 3.11.2000 απέθανε ο Μοναχός Ιωάσαφ, κοσμικό ονοματεπώνυμο Θεμιστοκλής Γιαννάκης, την 22.3.2001 απέθανε ο Μοναχός Γαβριήλ, κοσμικό ονοματεπώνυμο Στυλιανός Αρναούτογλου, την 7.9.2002 απέθανε ο Ιερομόναχος Σμάραγδος, κοσμικό ονοματεπώνυμο Γεώργιος Γιωτόπουλος, την 26.1.2003 απέθανε ο προαναφερθείς μοναχός Τρύφων, κατά κόσμον Ανάργυρος Μπογδανόπουλος, την 28.7.2004 απέθανε ο Μοναχός Μάξιμος, κοσμικό ονοματεπώνυμο Μιχαήλ Συνοδινός, την 10.10.2004 απέθανε ο Μοναχός Παρθένιος, κατά κόσμον Παναγιώτης Παππάς, την 13.2.2005 απέθανε ο Ιερομόναχος Ματθαίος, κατά κόσμον Απόστολος Ράπτης, την 31.7.2005 απέθανε ο Μοναχός Αβέρκιος, κατά κόσμον Αντώνιος Κουρμπάκης, την 12.9.2005 απέθανε ο Μοναχός Ανατόλιος, κατά κόσμον Άγγελος Βλάχος, την 11.11.2005 απέθανε ο Μοναχός Αντύπας, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Αβραάμ, Ιερομόναχος Εφραίμ, κατά κόσμον Ευάγγελος Προδρόμου, την 30.5.2006 απέθανε ο Μοναχός Κοσμάς, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, την 28.6.2006 απέθανε ο Μοναχός Γεννάδιος, κατά κόσμον Γεώργιος Σαϊνίδης, την 20.7.2006 απέθανε ο Μοναχός Διονύσιος, κατά κόσμον Πέτρος Παπαϊωάννου, την 29.1.2007 απέθανε ο Μοναχός Γρηγόριος, κατά κόσμον Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.
Ο θάνατος όλων των παραπάνω μοναχών και πατέρων οφείλεται στον, ιδιαίτερα από το έτος 2001 και μετά, ασφυκτικό κλοιό που έχει επιβάλλει η ψευτοαδελφότητα του Χρυσόστομου Κατσουλιέρη με τη συνδρομή της Ιερής Κοινότητας του Αγίου Όρους Άθω εναντίον μας και συγκεκριμένα οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της ασθενείας τους, δεν τους παρεσχέθη καμία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς ούτε σε γιατρό επιτρέπει η Ιερή Κοινότητα να μας προσεγγίσει ούτε, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, φάρμακα μας επιτρέπεται να προμηθευτούμε!
Το γεγονός ότι η Ιερή Κοινότητα Αγίου Όρους δεν επιτρέπει να δεχθούμε την επίσκεψη γιατρού, όταν τον έχουμε ανάγκη, αποδεικνύεται από ποικίλες μαρτυρίες, πέραν των δικών μας.
Στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Λόγος» της 22-12-2005 αναφέρεται επί λέξει τα εξής: «Ο ιατρός των Μοναχών της Ιερής Μονής Εσφιγμένου κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου είπε ότι ‘‘ο θάνατος από εγκεφαλικό επεισόδιο του μοναχού Αντύπα, πριν από δεκαπέντε μέρες πιθανόν να οφείλεται και στον επιβληθέντα αποκλεισμό της Ιεράς Μονής, αφού ουδείς μπορεί να αποκλείσει ότι εάν του προσεφέρετο η δέουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν θα είχε αποφευχθεί ο θάνατός του. Είναι συναφές και το γεγονός ότι κατά τον αποκλεισμό της Μονής του έτους 2003 εφονεύθη ο μοναχός Τρύφων, καταπλακωθείς από το τρακτέρ». Λαλίστατο είναι και το περιστατικό που αφορά τον οδοντίατρο κ. Μιχάλη Καλλήνη, ο οποίος επιχειρώντας να μας επισκεφθεί για να παράσχει τις υπηρεσίες του σε πάσχοντες αδελφούς εξ ημών, εδιώχθη με τον πλέον εξευτελιστικό τρόπο από το μέλος της ομάδας Κατσουλιέρη, πατέρα Γαβριήλ! Σημειωτέον ότι ο εν λόγω γιατρός είχε προμηθευτεί έγκυρο διαμονητήριο, παρά τούτο όμως δεν του επετράπη να εισέλθει στο ταχύπλοο που θα τον έφερνε κοντά μας.
Το γεγονός δημοσιοποιήθηκε διότι ο γιατρός, έξαλλος για την απαράδεκτη μεταχείριση που υπέστη, εμφανίστηκε στα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κατήγγειλε τα συμβάντα.
Και αυτή η έκνομη ενέργεια, όμως, συγκαλύφθηκε από την Ιερή Κοινότητα και την Πολιτική Διοίκηση! Άλλο σοβαρό επεισόδιο, που οφείλει να τύχει της προσοχής σας, διαδραματίστηκε στις 12.7.2006, όταν ο μοναχός Αθανάσιος στην προσπάθειά του να ανάψει μία λάμπα πετρελαίου, έπαθε σοβαρά εγκαύματα, καθώς αυτή εξερράγη. Αμέσως ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αστυνομικό Διοικητή στις Καρυές, προκειμένου να μας επιτραπεί να μεταφέρουμε τον τραυματία με δικό μας όχημα στην Γιοβάνιτσα για να χρησιμοποιήσει από εκεί τη συγκοινωνία, να εξέλθει του Αγίου Όρους και να μεταβεί σε νοσοκομείο. Ο Διοικητής έδωσε μεν την άδεια και ο τραυματίας μοναχός Αθανάσιος πήγε στο νοσοκομείο, όταν όμως θέλησε να επιστρέψει, με όχημα που οδηγούσε ο μοναχός Ισαάκ, ο τελευταίος ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος και δύο άλλοι αστυνομικοί του ίδιου τμήματος! Ακολούθησε βιαιοπραγία εις βάρος του μοναχού Ισαάκ, κατά την οποία οι δύο αστυνομικοί, παρόντος του Διοικητή τους, πλησίασαν τον πατέρα Ισαάκ, λήστεψαν το κινητό του τηλέφωνο, τον έπιασαν από το λαιμό και τον συνέλαβαν! Προτού οδεύσουν δε προς τις Καρυές, ο ένας εκ των δύο αστυνομικών απέσπασε με βίαιο τρόπο κάποια από τα καλώδια του οχήματος και το ακινητοποίησε.
Στη συνέχεια ο πατέρας Ισαάκ οδηγήθηκε στις Καρυές με σκοπό να απελαθεί από το Άγιο Όρος! Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ εξ ημών του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Μεθοδίου και του Αστυνομικού Διοικητή, όπου βεβαίως ο τελευταίος ερωτήθη για τους λόγους αυτής της μεταχείρισης, απήντησε ότι η άδεια αφορούσε μόνο την έξοδο και όχι και την είσοδο στο Άγιο Όρος! Τέτοια είναι η φαιδρότητα και η ποταπότητα με την οποία αντιμετωπιζόμαστε και ως έλληνες πολίτες και ως ορθόδοξοι χριστιανοί από τους φορείς δημόσιας εξουσίας!
Η σοβαρότερη όλων εγκληματική ενέργεια που έχει λάβει χώρα εις βάρος μας συνέβη την 20.12.2006, όπου πραγματοποιήθηκε μία άνευ προηγουμένου δολοφονική επιδρομή εναντίον μας από τα μέλη της ψευτοαδελφότητας του Κατσουλιέρη με τη συμμετοχή ενός κοσμικού, ο οποίος μάλιστα προηγείτο των μελών της ψευτοαδελφότητας κρατώντας ένα λοστό! Συγκεκριμένα, ήταν κατά τις 05.00 π.μ. όταν ξυπνήσαμε από το θόρυβο που προκάλεσε η διάρρηξη της εισόδου του κονακίου μας στις Καρυές, όπου και ξαφνικά εισέβαλαν μέλη της ψευτοαδελφότητας του Κατσουλιέρη και συγκεκριμένα οι Πατέρας Γαβριήλ, Ιερομόναχος Ιωακείμ, Πατέρας Εφραίμ, Πατέρας Βαρθολομαίος και ο προαναφερθείς κοσμικός, ο οποίος, τυγχάνει αδελφός του μέλους της ψευτοαδελφότητας, μοναχού Βαρθολομαίου και συνάμα Αστυνομικός εν ενεργεία!
Η δολοφονική επίθεση εκτυλίχθηκε ως εξής: Όπως προαναφέρθηκε περίπου στις 05.00 π.μ. της Τρίτης προς Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2006, και ενώ άλλοι από εμάς μελετούσαμε, άλλοι ξεκουραζόμασταν και άλλοι συνέχιζαν να τελούν τα πνευματικά τους καθήκοντα, ακούστηκαν θόρυβοι από χτυπήματα λοστών επί της εξώθυράς μας. Εκείνοι από εμάς που αντελήφθησαν πρώτοι την εισβολή άρχισαν να φωνάζουν για να ειδοποιήσουν και τους άλλους ότι γίνεται επίθεση και έτρεξαν προς την ήδη διαρρηγμένη πόρτα. Είδαν και άκουσαν σαστισμένοι τους εισβολείς να κραδαίνουν λοστούς και σιδερένιες μπάρες και να αλαλάζουν μανιωδώς. Οι δράστες άρχισαν να χτυπούν λυσσαλέα όσους από εμάς επιχειρούσαν με τα σώματά τους να απωθήσουν τους εισβολείς. Οι τελευταίοι χτυπούν με φονική μανία όποιον από εμάς συναντούν μπροστά τους. Από χτυπήματα με σιδηρολοστό τραυματίζονται οι πατέρες Μαρδάριος, Αμβρόσιος και Χρυσόστομος, ο δεύτερος μάλιστα εξ’αυτών σοβαρά διότι ο σιδηρολοστός τον πέτυχε στο κεφάλι! Ο μοναχός αυτός χρειάστηκε να νοσηλευτεί τρεις ημέρες στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης!
Σημειωτέον είναι και το εξής περιστατικό, που δεικνύει και αποδεικνύει την απαράδεκτη, παράνομη και εγκληματική σύμπραξη των Αστυνομικών Αρχών Καρυών με την εγκληματική ψευτοαδελφότητα του Χρυσόστομου Κατσουλιέρη!
Όταν εμείς κατορθώσαμε τελικά να απωθήσουμε τους εισβολείς κάτω στο καλντερίμι, βρεθήκαμε προ της οδυνηρής εκπλήξεως να βλέπουμε τον υποδιοικητή της Αστυνομίας Καρυών κ. Δούκα με συνοδεία τεσσάρων ακόμα ενστόλων αστυνομικών αντί να σπεύδουν να συλλάβουν τους εισβολείς, που παρολίγο να γίνουν φονιάδες μας, να στέκονται και απλώς να αναμένουν την «έκβαση» της μάχης, νομιμοποιώντας με τον τρόπο αυτό και συμπράττοντας στην ενδεχομένως φονική πρόθεση της εγκληματικής «αδελφότητας» εις βάρος μας! Είναι αδιανόητο, κρατικά όργανα που έχουν ταχθεί για την τήρηση των νόμων και της τάξης, όχι μόνο να μένουν απαθή ευρισκόμενα ενώπιον εγκληματικών πράξεων, σαν αυτών που μόλις περιεγράφησαν αλλά και να αποδεικνύεται από τη στάση τους ότι επιδοκιμάζουν τις πράξεις αυτές!!
Το γεγονός ότι η εισβολή-επίθεση της 20 Δεκεμβρίου 2006 εις βάρος μας από την ψευτοαδελφότητα του Χρυσόστομου Κατσουλιέρη αποτελούσε στημένη ενέδρα με συνενοχή και της Αστυνομίας Καρυών, αποδεικνύεται αδιάσειστα από τα εξής γεγονότα:
α) από την πρώτη στιγμή που διεπιστώσαμε την επιχείρηση παραβίασης της εξώθυρας του κονακίου μας, τηλεφωνήσαμε στην Αστυνομία για να σπεύσει να μας προστατεύσει. Η Αστυνομία ήλθε μεν αλλά όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να μας βοηθήσει, όπως ήταν το αυτονόητο και θεσμικώς προβλεπόμενο καθήκον της, αλλά συνέλαβε δικούς μας μοναχούς και όχι τους δράστες!!
β) Όταν ο Εσφιγμενίτης Πατήρ Μαρδάριος ερώτησε γεμάτος απορία τον υποδιοικητή της Αστυνομίας Δούκα για ποιό λόγο διατάσσει αυτός τη σύλληψη των Εσφιγμενιτών μοναχών και όχι τη σύλληψη των δραστών εισβολέων με τη φράση «μα καλά συλλαμβάνεις εμένα που σε φώναξα και αφήνεις αυτόν (εννοώντας τον παρακείμενο ψευδοεσφιγμενίτη π. Βαρθολομαίο) που ήρθε να με σκοτώσει;», η αυθόρμητη απάντηση του υποδιοικητή ήταν «Αυτός είναι δικός μου, θα έρθει μόνος του»!!!
γ) Ο προαναφερθείς ψευτοεσφιγμενίτης και μέλος της ομάδας των δραστών εισβολέων πατέρας Βαρθολομαίος ακούστηκε από τον πατέρα Μαρδάριο να λέει στο κινητό του «εμείς αυτό που είχαμε να κάνουμε, το κάναμε.
Τι άλλο μας μένει να κάνουμε;». Και πραγματικά! Η κατάσταση έχει εκτραπεί τόσο και λάβει τέτοιες ανεξέλεγκτες καταστάσεις ώστε κάθε έννοια ανθρωπισμού, πολιτισμού και ελληνορθοδόξου πνεύματος εκλείπει και το μόνο που κυριαρχεί στο νου των καταγγελλομένων είναι η με κάθε τίμημα αποβολή μας από την ιστορική Μονή μας προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά τους!
Συμφέροντα τα οποία θα αναδείξουμε και αποκαλύψουμε με την παρούσα αναφορά μας, μολονότι η ύπαρξη των οποίων τείνει να αποτελέσει πια κοινό μυστικό!
Και δεν έφτανε η παντελής ατιμωρησία των στην ουσία επ’αυτοφώρω καταληφθέντων εισβολέων-μελών της ψευτοαδελφότητας, αλλά η Αστυνομία Καρυών δια του υποδιοικητή της κ. Δούκα προχώρησε και στην απέλαση δύο Εσφιγμενιτών πατέρων, ενώ αυτοί ακόμα νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Πολυγύρου!
Οι δε δηλώσεις των αξιωματικών της Αστυνομίας στα κανάλια της τηλεόρασης αποτέλεσαν την απόλυτη παραποίηση της αλήθειας αφού ξεδιάντροπα μίλησαν για δήθεν δική μας επίθεση κατά των ψευδοεσφιγμενιτών!
Όμως στη δική μας Μονή τελέστηκε η πράξη, και στην οποία κατοικούμε εμείς! Πώς είναι δυνατό λοιπόν να επιτεθήκαμε εμείς στους ψευτοεσφιγμενίτες στον τόπο που κατοικούμε εμείς και όπου βεβαίως δεν διαμένουν αυτοί; Πρόκειται σαφώς για χονδροειδή ψεύδη που εκπίπτουν κάθε λογικού συλλογισμού, είναι όμως τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από την εγκληματική ψευτοαδελφότητα που ακόμα και τέτοια ψεύδη μετέρχονται για να την υποστηρίξουν και για να καταστρέψουν εμάς!
Το πιο πρόσφατο γεγονός, που αποδεικνύει σε ποιάς έκτασης πολιορκητικό κλοιό τελούμε, είναι αυτό της Τετάρτης 12.9.2007, όταν, στο λιμάνι της Ιερής μας Μονής, καταδιωκτικό ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος Δάφνης[1] σταμάτησε το σκάφος μας, που μετέφερε φάρμακα στο Μοναστήρι μας.
Οι μοναχοί μας διετάχθησαν να δεχθούν να προσαχθούν στο Βατοπέδι μόνο και μόνο επειδή αποτόλμησαν να βοηθήσουν τους άρρωστους γέροντες μοναχούς!
Ως θαρραλέοι άνθρωποι, με συνείδηση του αγαθού αυτού που έπρατταν και μαθημένοι να μην υποκύπτουν σε παράνομες και δη απάνθρωπες και αντιχριστιανικές προσταγές, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στην ανήθική αυτή διαταγή.
Ωσάν οι ανθρωπιστικές και βαθύτατα χριστιανικές πράξεις να θεωρούντο εγκληματικές και παράνομες, καταδιώκονται χριστιανοί ορθόδοξοι ρασοφόροι και δη στον ιερό αυτό τόπο, από αιώνες προπύργιο της Ορθοδοξίας, της αγαθότητας, της καλοσύνης και της φιλανθρωπίας. Οι μοναχοί αυτοί μάλιστα ποτέ δεν αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά φυγαδεύτηκαν αργότερα στο Μοναστήρι.
Η λυπηρή πραγματικότητα έχει λοιπόν συνοπτικά ως εξής: Εκατόν πέντε, υπολειπόμενοι σήμερα, μοναχοί δεν δικαιούμαστε ούτε να λάβουμε τροφή ούτε φάρμακα ούτε να κινηθούμε ελεύθερα διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να συλληφθούμε και να απελαθούμε. Και δεν φτάνουν αυτές οι απάνθρωπες στερήσεις αλλά η ζωή μας είναι διαρκώς υπό κίνδυνο, καθώς τα περιστατικά που σας εκθέσαμε δείχνουν μέχρι ποιού σημείου είναι ικανοί να φτάσουν οι διώκτες μας!
Όσον αφορά βέβαια το λόγο αυτής της διώξεως-εκδιώξεως, δεν πρόκειται ασφαλώς μόνο γι’αυτή καθ’αυτή την πνευματική μας διαφωνία με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως αλλά για το γεγονός ότι αρνούμεθα, όπως έχουμε κάθε δικαίωμα ως αυτοδιοίκητη Μονή, να δεχθούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια (ύψους περίπου πέντε δισεκατομμυρίων δραχμών!) που μας αναλογούν, τα οποία σαν Δούρειος ίππος θα αλώσουν το άβατο του Αγίου Όρους!
Όμως εμείς ποτέ δε θα επιτρέπαμε τη μεταμόρφωση του Αγίου μας Όρους σε τουριστικό θέρετρο, υποκύπτοντας και εμείς στη σαρωτική τάση εμπορευματοποίησης των πάντων, που διαλύει ήθη, έθιμα, κουλτούρες, ακόμα και θρησκευτικές συνειδήσεις!
Ήταν λοιπόν ίσως αναμενόμενο ότι η ψευτοαδελφότητα «τοποθετήθηκε» στη θέση μας με σκοπό να καρπωθεί αυτή τα χρήματα που αναλογούν σε μας! Και μέσο αυτής της καρπώσεως είναι η δική μας εξάλειψη είτε διά της εκδιώξεώς μας από τη Μονή μας, στην οποία από αιώνες δικαιωματικά κατοικούμε, είτε δι’αυτής της ίδιας της φυσικής μας εξοντώσεως, η οποία και αυτή, όπως κατέστη σαφές, επιχειρήθηκε.
Δυστυχώς, ο θάνατός μας θα επέλθει σίγουρα είτε από τις παραλείψεις είτε από τις πράξεις των καταγγελλομένων και αυτό είναι βέβαιο, αν δεν εμποδίσετε εσείς και θέσετε ένα τέλος σ’αυτή την κατάσταση, η οποία πραγματικά αμαυρώνει τόσο την εικόνα του Αγίου Όρους διεθνώς ως τόπου θείας κατάνυξης και πνευματικής γαλήνης όσο και σε πολιτικό επίπεδο της Ελλάδος ως χώρας δημοκρατικής και σύγχρονης!
Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα! Είμαστε βέβαιοι ότι στην προσπάθειά Σας να εξακριβώσετε τι συμβαίνει, θα Σας τεθούν πολλά εμπόδια, όπως και πολλοί θα είναι οι εκπρόσωποι των συμφερόντων, που θα επιχειρήσουν να Σας πλανέψουν, αλλοιώνοντας την αλήθεια και σπιλώνοντας εμάς τους Εσφιγμενίτες μοναχούς.
Δεδομένου ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που αναλογούν στην Ιερή μας Μονή, ανέρχονται σε ένα μυθώδες ποσό, το οποίο εποφθαλμιούν μη δικαιούχοι, κάθε ισχυρισμός, είτε λογικοφανής είτε προφανώς αβάσιμος είτε ανυπόστατος θα ανασυρθεί από το οπλοστάσιο των διωκτών μας για να μας διασύρει!
Θα μας κατηγορήσουν ότι είμαστε «καταληψίες», ενώ όπως Σας κατεδείχθη παραπάνω, εμείς είμαστε οι μόνοι δικαιούχοι να κατοικούμε την Ιερή Μονή Εσφιγμένου με βάση τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους! Θα ισχυριστούν ότι δεν μας γνωρίζουν διότι δεν είμαστε εγγεγραμμένοι στα Μοναχολόγια που επικυρώνει η Ιερή Επιστασία του Αγίου Όρους, αποκρύπτοντάς Σας ότι ήδη κατά την έκτακτη Συνεδρία Ξ της Ιερής Κοινότητος Αγίου Όρους την 16η Σεπτεμβρίου 1972 αποφασίστηκε «όπως η Ιερά Επιστασία μη επικυροί και μη ενεργήται νέα τυχόν εγγραφή εν τοις μοναχολογίοις άχρις ου επιλυθή το όλον ζήτημα της Ιεράς Μονής ταύτης» (ΣΧΕΤΙΚΟ 16).
Στην από 5-4-2002 επιστολή δε της Ιερής Κοινότητας Αγίου Όρους προς τον Αναπληρωτή Διοικητή Αγίου Όρους Αρίστο Κασμίρογλου αναφέρεται ότι θεωρεί η Ιερή Κοινότητα «αδύνατον» και «παράνομον» την οποιαδήποτε θεώρηση Μοναχολογίων της Ιερής Μονής Εσφιγμένου αλλά και την αποδοχή ή ανταλλαγή οποιασδήποτε αλληλογραφίας από τις κρατικές υπηρεσίες του Αγίου Όρους (ΣΧΕΤΙΚΟ 17).
Μας κατηγορούν εν ολίγοις για μια ακόμη φορά ότι δεν πράττουμε αυτό που μας απαγορεύουν να πράξουμε! Θα μας ονομάσουν «σχισματικούς» επειδή δεν δεχόμαστε να παρεκκλίνουμε από το ορθόδοξο δόγμα και τις διδαχές του, επειδή δε δεχόμαστε να συγκοινωνήσουμε και συλλειτουργήσουμε με το Βατικανό, όπως ανερυθρίαστα πράττει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, «λησμονώντας» τόσο τις δογματικές διαφορές Ορθοδοξίας-Καθολικισμού όσο και τον ιστορικά πρωταρχικό ρόλο του Παπισμού στην προσπάθεια εκρίζωσης και εκθεμελίωσης της ύπαρξης της Ορθοδοξίας!
Πόσο πράγματι έχουμε υποφέρει από το αδυσώπητο μίσος των Παπών εναντίον μας!
Θα Σας πουν ακόμα, για να μας καταστήσουν υπόπτους στα μάτια Σας, ότι έχουν ασκηθεί εναντίον μας ποινικές διώξεις.
Πράγματι, μας κατηγορούν ότι επιθυμούμε να ξεπουλήσουμε τα ιστορικά κειμήλια της Μονής μας, ακόμα δε ότι σκεπτόμαστε να την ανατινάξουμε με δυναμίτιδα!!! (ΣΧΕΤΙΚΟ 18).
Ανερυθρίαστα μετέρχονται οι κατήγοροί μας κάθε λογής ανιστορήτων και γελοίων ισχυρισμών για να μας σπιλώσουν και να νοθεύσουν την πραγματικότητα, που συνίσταται στο ότι είμαστε οι μόνοι που ζούμε στο Άγιον Όρος, σε συνθήκες δεκάτου ογδόου αιώνος, χωρίς να δεχόμαστε τις ανέσεις της τεχνολογίας όπως πράττουν οι άλλες Μονές με μόνη μας έγνοια την προσευχή, μακριά από κάθε κοσμικότητα.
Ο σκοπός τους είναι σαφής: Θέλουν να εκπέσουμε στην κοινή θρησκευτική συνείδηση των χριστιανών. Με το επιχείρημα ότι σκοπεύουμε τάχα να ανατινάξουμε τη Μονή μας προσπαθούν προφανώς να μας παραστήσουν ως τρομοκράτες!
Ο υπερβολικός τους ζήλος όμως να μας αμαυρώσουν με κάθε μέσο είναι αυτός που τους «ξεμπροστιάζει» τελικά στα μάτια κάθε αντικειμενικού, συνετού και λογικού ανθρώπου, ο οποίος θα αναρωτηθεί φυσικά «μα, είναι δυνατόν να είναι αληθείς αυτοί οι ισχυρισμοί, αυτές οι εξωφρενικές υπερβολές;»
Είναι επομένως και αυτές οι ποινικές διώξεις απόρροια των επιρροών του Φαναρίου στα πλαίσια της προσπάθειας καθυπόταξής μας, που εκδηλώνεται- πέρα από τις σκηνοθετημένες και στην ουσία ανυπόστατες ποινικές διώξεις- με τις παραπάνω εκτεθείσες ενέργειες- παραλείψεις των Αρχών του Αγίου Όρους (δολοφονικές επιθέσεις, εκφοβισμός των μοναχών μας απ’τα Σώματα Ασφαλείας, αφαίρεση δικαιώματος για ιατρική περίθαλψη και προμήθεια φαρμάκων, απαγόρευση ανεφοδιασμού μας τροφίμων (!), απαγόρευση χρήσης τηλεφώνου και ηλεκτρικού ρεύματος, απαγόρευση επίσκεψης πιστών στο Μοναστήρι, προφανώς για να μην υπάρχουν μάρτυρες στον επιχειρούμενο με κάθε μέσο αφανισμό μας.
Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, καταφεύγουμε σε Εσάς ως μόνη ελπίδα σωτηρίας στην εγκόσμια ζωή, όντας αποφασισμένοι να μην υποκύψουμε ως την τελευταία στιγμή, όντας αποφασισμένοι να προτιμήσουμε τον ευγενή θάνατο από την ταπείνωση και τον εξευτελισμό της παράδοσης της πίστης μας!
Ήδη αποδημούν εις τον Κύριον μέρα με την ημέρα μοναχοί μας ως αποτέλεσμα των στερήσεων και της μη περίθαλψης των ασθενών. Μη θέτοντας ως επιλογή την παράδοση της πίστης μας και υποταγής μας στους Αιρετικούς, αφήνουμε εαυτούς εις το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έχοντας τη συνείδησή μας καθάρια και αλώβητη.
Προσμένουμε στην αντιμετώπισή μας ως ελλήνων πολιτών που χαίρουν άνευ εξαιρέσεως των συνταγματικών τους δικαιωμάτων και όσων άλλων τους χαρίζει ο απλός νόμος και αιτούμεθα να τιμωρήσετε τους ενόχους όλων των εγκλημάτων εναντίον μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) ΣΧΕΤΙΚΑ 18 (ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ)
2) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ιφιγένειας Καμτσίδου, Επικούρου Καθηγήτριας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3) Απόψεις και θέσεις επί ζητημάτων Αγίου Όρους του Ανέστη Κ. Τσενεκίδη, Επ. Προέδρου Εφετών Αθήνα, 15-10-2007
Ο Καθηγούμενος της Ιερής Μονής Εσφιγμένου Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί [1] Η Δάφνη αποτελεί το δυτικό επίνειο του Αγίου Όρους και απέχει 45΄ λεπτά με τα πόδια από την Ιερή Μονή. Ξηροποτάμου, 1ώρα και 45΄ από την Ιερή Μονή Σίμωνος Πέτρας και περίπου 40 λεπτά από την Ιερή Μονή Αγίου Παντελεήμονος. .

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

έΛΕΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΣΑς

Ανώνυμος είπε...

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
http://thepetitionsite.com/takeaction/445123072 Ελλάδα: Βοηθήστε να λάβει τέλος ο διωγμός πάνω από 100 μοναχών
http://euphrosynoscafe.com/forum/viewtopic.php?t=7518&sid=5be2de188ff4749c5528e2ff403faf9b Υπογραφές υπέρ της Ι.Μ. Εσφιγμένου υπό το Μεθόδιο
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=EL Υποβολή αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με παραπομπή στην πρωτοϋποβληθείσα αναφορά 361/2002 http://a41655540.web.aplus.net/esphigmenou/petition361-2002.gif
Τέλος στο http://esphigmenou.com στην ενότητα πάνω αριστερά What Can I Do to Help? προτείνονται μια σειρά από δράσεις για την ενίσχυση του αγώνα των μοναχών