Ειδήσεις

8 Μαΐ 2008

Η εγκυκλοπαίδεια «Encarta» θέτει θέμα ύπαρξης πολλών εθνικών μειονοτήτων στη χώρα μας

Μήνυμα αναγνώστη

Όπως θα διαβάσετε παρακάτω η εγκυκλοπαίδεια ENCARTA ,στη ενότητα που αφορά τη χώρα μας , θέτει θέμα ύπαρξης ΠΟΛΛΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ μειονοτήτων κάτι που υποτιμά και τα λεγόμενα ΟΛΩΝ των Ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και ΟΛΕΣ τις διεθνείς συνθήκες που έχουμε υπογράψει ως χώρα. Δεδομένου ότι η ιστοσελίδα αυτή πηγή για την ενημέρωση των ανθρώπων σε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ επίπεδο θεωρούμε σωστό να διαμαρτυρηθούμε και να ζητήσουμε τη διόρθωση των δεδομένων με βάση τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ απογραφές (Ελληνικές και Ξένες). Ακολουθούν οδηγίες, πρότυπα επιστολών και σχετικές διευθύνσεις e-mail για την αποστολή τους . Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ξεκινήσουμε να βάζουμε τάξη στην προπαγάνδα κατά της Ελλάδας αλλά και της Μακεδονίας καθώς στην ENCARTA μιλούν και για Σλαβομακεδονική μειονότητα, εκτός της Πομακικής, Τουρκικής, Τσιγγανικής, Βλαχικής, Αλβανικής και Αρμενικής!

Οδηγίες: Επικολλήστε το παρακάτω ΑΓΓΛΙΚΟ κείμενο στην φόρμα επικοινωνίας της Microsoft που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://support.microsoft.com/contactus/emailcontact.aspx?scid=sw;en;1208 .

Στο επάνω μέρος επιλέγετε τη χώρα σας, κατόπιν το θέμα πχ ENCARTA’s WRONG INFORMATION και εάν θέλετε e-mail για να σας απαντήσουν.
Μέσω e-mail. Αποστείλατε ταυτόχρονα στις διευθύνσεις που σας παραθέτουμε (ΥΠΕΞ, Υπ.Οικονομικών, Πρωθυπουργός, Ελληνική Microsoft)
cio@mfa.gr , ypetho@mnec.gr , state@government.gr , klogo@microsoft.com , mshcs@microsoft.com

ΦΥΣΙΚΑ μπορείτε να την προωθήσετε και σε όλους τους φίλους σας για να γίνουμε πολλοί!
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε οτιδήποτε που νομίζετε ότι σας εκφράζει καλύτερα.

Dear Sirs, MS Encarta editors,

In the 28th of January 2008 , Mr Bill Gates chairman of Microsoft Corporation visited Greece in order to inaugurate the Microsoft Innovation Center in Athens. (Read about in English
http://www.hri.org/news/greek/apeen/2008/08-01-28_4.apeen.html#01)
The Greek Minister of Economy and Finance, Mr.Alogoskoufis, seems that he has already signed an agreement between the Greek state and Microsoft Corp. for the acquisition of 70.000 (seventy thousands) licenses of Microsoft products. Buying Microsoft products instead of cheaper or free open source programs was a choice of the Greek Government which proves that Greeks really trust Microsoft as a reliable supplier and consider your company a friendly organization that does NOT attack Greek interests. Unfortunately Microsoft, through its product ENCARTA Encyclopedia seems to have veiled hostility against Greece which is unexplainable. Microsoft through Encarta product decided to set in serious danger the Greek Foreign Policy claiming the existence of various ETHNIC minorities that they DON’T result to any official census made by the Greek Government or the European Union. (see
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761572872_3/Greece.html)
According to ALL Greek Governments and ALL the international treaties signed by Greece and all neighboring countries there are NO Ethnic minorities but just ONE Muslim minority in Thrace. (see
http://www.greekembassy.org/embassy/content/en/Article.aspx?office=1&folder=19&article=18800) .
These claims sound as funny as claiming the existence of a huge Swiss minority in Northern Italy, Southern France and Southern Germany. It sounds as a joke of a bad taste.
Microsoft ENCARTA seems to ignore ALL official censuses, ALL Greek Official statements and ALL international Treaties. Instead Encarta promotes a hostile and false propaganda against Greece’s interests which can destabilize the peace in Balkans. Claiming the existence of such minorities is like calling all Greek Politicians untrustworthy, the Hellenic Republic an unreliable regime and obviously this is NOT the spirit of collaboration meant to exist between the Greek State and Microsoft Corporation.
So we urge you to an immediate CORRECTION of the data about ethnic groups in GREECE in ENCARTA Encyclopedia according to reliable and official statistics. We could never accept that Microsoft will be part of a well-known to us, cheap game played in Balkans in order to practice pressure to neighboring countries. We expect an immediate action by your side to stop this international defamation of Greece through ENCARTA’s website.
We Greek taxpayers CAN NOT accept any kind of deal between Microsoft and Greece as false data are being propagated by ENCARTA which gets involved in serious issues of our foreign policies. We are collecting signs against any collaboration between Microsoft and the Greek state which will be canceled as soon you get those data corrected. Please let us know whenever this occurs.
This letter was sent also to the Greek Prime Minister, the Greek Minister of Foreign Affairs and the Greek Minister of Finance

With regards,
--------------------------------------------------------------------------

Αγαπητοί κύριοι, συντάκτες της MS ENCARTA,

Στις 28 Ιανουαρίου του 2008, ο κ.Μπιλ Γκέιτς, πρόεδρος της Microsoft, επισκέφθηκε την Ελλάδα με σκοπό να εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft στην Αθήνα. (Διαβάστε σχετικά εδώ
http://macedonia-greece.blogspot.com/2008/02/o-bgates.html)
O Έλληνας Υπουργός Οικονομίας, κ. Αλογοσκούφης, φαίνεται ότι έχει ήδη υπογράψει μία συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού κράτους και της Microsoft για την απόκτηση 70.000 αδειών χρήσης από προϊόντα της Microsoft. Αγοράζοντας προϊόντα της Microsoft αντί για φθηνότερα ή δωρεάν ανοιχτού λογισμικού προγράμματα ήταν μία επιλογή της Ελληνικής Κυβέρνησης η οποία αποδεικνύει ότι οι Έλληνες πραγματικά εμπιστεύονται της Microsoft ως αξιόπιστο προμηθευτή και θεωρούν την εταιρία σας ως έναν φιλικό οργανισμό ο οποίος ΔΕΝ επιτίθεται στα Ελληνικά συμφέροντα. Δυστυχώς η Microsoft, μέσω της Εγκυκλοπαίδειας ENCARTA, φαίνεται να επιτίθεται υπογείως στην Ελλάδα κάτι που είναι ανεξήγητο. H Microsoft, μέσω του προϊόντος της ENCARTA, αποφάσισε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο της Ελληνική εξωτερική πολιτική υποστηρίζοντας την ύπαρξη διαφόρων ΕΘΝΙΚΩΝ μειονοτήτων που ΔΕΝ προκύπτουν από καμία επίσημη απογραφή που έκανε το Ελληνικό κράτος ή Ευρωπαϊκή Ένωση. (δείτε εδώ
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761572872_3/Greece.html)
Σύμφωνα με ΟΛΕΣ τις Ελληνικές Κυβερνήσεις και ΟΛΕΣ της διεθνείς συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα και όλα τα γειτονικά κράτη δεν υπάρχουν ΚΑΘΟΛΟΥ Εθνικές μειονότητες παρά μόνο ΜΙΑ Μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη. (Δείτε
http://www.greekembassy.org/embassy/content/en/Article.aspx?office=1&folder=19&article=18800)
Αυτοί οι ισχυρισμοί ακούγονται τόσο αστείοι όσο αστείο θα ήταν να ισχυριστεί κανείς την ύπαρξη μίας τεράστιας Ελβετικής μειονότητας στην Βόρεια Ιταλία, τη Νότιο Γαλλία και την Νότιο Γερμανία. Ακούγεται ως έναν κακόγουστο αστείο.
H Microsoft Encarta φαίνεται να αγνοεί ΟΛΕΣ τις επίσημες απογραφές , ΟΛΕΣ τις επίσημες Ελληνικές δηλώσεις και ΟΛΕΣ τις διεθνείς συμφωνίες. Αντίθετα προωθεί μία επιθετική και ψευδή προπαγάνδα ενάντια στα συμφέροντα της Ελλάδας τα οποία μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την ειρήνη στα Βαλκάνια. Ο ισχυρισμός της ύπαρξης τέτοιων μειονοτήτων ισοδυναμεί με το να αποκαλείτε όλους τους Έλληνες πολιτικούς αναξιόπιστους, την Ελληνική Δημοκρατία ένα αναξιόπιστο καθεστώς και είναι προφανές ότι αυτό ΔΕΝ είναι το πνεύμα συνεργασίας που αναμένετο μεταξύ του Ελληνικού κράτους και της Microsoft.
Έτσι, σας προτρέπουμε σε μία άμεση ΔΙΟΡΘΩΣΗ των δεδομένων για εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα της εγκυκλοπαίδειας ENCARTA σύμφωνα με αξιόπιστες κι επίσημες στατιστικές. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αποδεχτούμε ότι η Microsoft είναι μέτοχος στο ,πολύ γνωστό σε εμάς, φθηνό παιχνίδι που παίζεται στα Βαλκάνια με σκοπό την άσκηση πίεσης στα γειτονικά κράτη. Αναμένουμε την άμεση ενέργεια από την πλευρά σας στην διακοπή αυτής της διεθνούς δυσφήμησης της Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας της ENCARTA.
Εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι ΔΕΝ μπορούμε να δεχτούμε κανενός είδους συμφωνία μεταξύ της Microsoft και της Ελλάδας εφόσον ψευδή δεδομένα διαδίδονται από την ENCARTA η οποία αναμιγνύεται σε σοβαρά θέματα της Εξωτερικής μας πολιτικής. Συλλέγουμε υπογραφές ενάντια σε κάθε συνεργασία της Microsoft και του Ελληνικού κράτους κάτι που θα ακυρώσουμε μόλις διορθώσετε τα συγκεκριμένα δεδομένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε όποτε αυτό συμβεί.
Αυτό το γράμμα εστάλη στον Έλληνα Πρωθυπουργό, την Ελληνίδα ΥΠΕΞ και τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών.
Με τιμή,

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Για όσους δεν γνωρίζουν η ΕΕ άρχισε ήδη σε πολλά έγγραφα να αλλάζει το μακεδονια σε φυρομ. Αποτέλεσμα πιεσης των Ελλήνων που πίσω απο τα πληκτρολόγια κάνουν αυτό που δεν κάνει η Ντόρα, που δεν έκανε τόσα χρόνια ο Σημίτης, και που δεν κάνουν οι υπόλοιποι τεμπελοέλληνες, που λεφτά για ταβέρνες και τζιπ έχουν, να μπουν σε μια ιστοσελίδα απο τις γνωστές που αγωνίζονται συντονισμένα για το θέμα και να βοηθήσουν, εκει δεν έχουν χρόνο!

Όταν η Ελλάδα θα γίνει κόσσοβο απο τους τούρκους, τους αλβανούς και τους σκοπιανούς που μας κυκλώνουν με την βοήθεια Εφιαλτών στην Ελλάδα, μόνο τότε θα βρεθεί χρόνος!

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ!

Η Ελλαδα ποτέ δεν θα σταματήσει να έχει προβλήματα! Βοηθήστε και πιέστε με την συμπεριφορά σας και μην ρίχνετε ψήφους σε ανθρώπους που και οι ίδιοι ΞΕΡΕΤΕ τι προθέσεις εχουν και τι φιλοδοξίες!