Ειδήσεις

12 Ιουν 2008

Ηλιέλαιο ξανά στα ράφια με ευθύνη των εταιρειών. Τώρα ησυχάσαμε...

«Οι ποσότητες ηλιελαίου Ουκρανικής προέλευσης που έχουν εργαστηριακά αποδειχθεί ότι δεν είναι επιμολυσμένες δίνονται προς διάθεση στην κατανάλωση με ευθύνη των επιχειρήσεων» σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.
Διαβάστε την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:
………
Συνεχίζεται

Σε συνέχεια της προληπτικής απόσυρσης όλων των ηλιελαίων, ραφιναρισμένων ή ακατέργαστων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης και το βαθμό επιμόλυνσης, σας γνωρίζονται τα ακόλουθα :
- Όλες οι παρτίδες ηλιελαίου Ουκρανικής προέλευσης οι επιμολυσμένες με ορυκτέλαιο έχουν δεσμευτεί και είναι σε διαδικασία κατάσχεσης και καταστροφής ή αξιοποίηση για άλλη χρήση εκτός διατροφικής αλυσίδας με ευθύνη των επιχειρήσεων.
- Οι ποσότητες ηλιελαίου Ουκρανικής προέλευσης που έχουν εργαστηριακά αποδειχθεί ότι δεν είναι επιμολυσμένες δίνονται προς διάθεση στην κατανάλωση με ευθύνη των επιχειρήσεων.
- Οι ποσότητες ηλιελαίου άλλης προέλευσης που βρίσκονται στις αποθήκες των επιχειρήσεων επανατίθενται προς διάθεση στην κατανάλωση μετά από πιστοποίηση χημικής ανάλυσης που θα συνοδεύει τα προϊόντα.
- Σημειώνεται, ότι για όλες τις νέες ποσότητες ηλιελαίου που θα εισέλθουν στην χώρα από τρίτες χώρες ή από ενδοκοινοτικό εμπόριο ή θα παραχθούν στην χώρα, οι επιχειρήσεις με ευθύνη τους θα συνοδεύουν το προϊόν με πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης του Γ. Χ. Κ. ή άλλου διαπιστευμένου εργαστηρίου.
- Ο ΕΦΕΤ γενικότερα εφιστά την προσοχή στους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων που επεξεργάζονται ή διακινούν ηλιέλαιο ή προϊόντα που περιέχουν ηλιέλαιο ως συστατικό, να αξιολογούν τον κίνδυνο για πιθανή παρουσία ορυκτελαίου, με έμφαση προφανώς στο ηλιέλαιο που προέρχεται από την Ουκρανία, προβλέποντας εξειδικευμένες αναλύσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων δειγματοληψιών των συστημάτων αυτοελέγχου, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες Αρχές.
- Με την έναρξη κυκλοφορίας στην αγορά των ηλιελαίων (σε οποιαδήποτε μορφή) έχει δρομολογηθεί ειδικό πρόγραμμα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με στόχο τον έλεγχο της ασφάλειας των προϊόντων που διακινούνται στην αγορά. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους θα διαπιστωθεί μη τήρηση των οδηγιών, ο ΕΦΕΤ θα εισηγείται αυστηρότατες κυρώσεις. =justify> Ο ΕΦΕΤ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του συνεχίζει το ελεγκτικό του έργο με στόχο να συμβάλει τόσο στην κυκλοφορία στην αγορά υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων όσο και στην αντικειμενική και με αίσθημα ευθύνης ενημέρωση του καταναλωτή