Ειδήσεις

12 Ιουν 2008

Μητροπολίτης Πειραιώς: «Ασθενούντα πρόσωπα» οι ομοφυλόφιλοι που κάνουν «παράχρηση» σωματικών οργάνων που προορίζονται για άλλες… χρήσεις...

Στη δισέλιδη επιστολή του προς τους κκ. Παπανδρέου και Αλαβάνο, ο Μητροπολίτης Πειραιώς δηλώνει:
«Μετά βαθειάς οδύνης αναγνώσαμε εις τον Τύπο την έκφραση συναινέσεως διά τη σύναψιν «γάμων» ομοφυλοφίλων». Όπως προσθέτει «την οδύνη διαδέχθη βαθειά απογοήτευση, διότι ομιλείτε εκπροσωπούντες τμήμα του ελληνικού λαού, ο οποίος με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτού καταδικάζει όχι ασφαλώς τα ασθενούντα πρόσωπα, τα οποία εντός της τραγικότητας προκαλούν άλγος και συμπάθεια, αλλά την ευτελή πρακτική αυτών, η οποία τυγχάνει αποτρόπαιος και εξόχως αποϊεροποιούσα το ανθρώπινο πρόσωπο, προξενούσα εν ταύτω τραγικές ασθενείας εις το τε σώμα και την ψυχήν εκ της παραχρήσεως των σωματικών οργάνων, άλλως προορισμένων ως ευκόλως αντιλαμβάνεσθε».