Ειδήσεις

26 Ιουν 2008

Το αδιαχώρητο επικρατεί στα υποθηκοφυλακεία λόγω Κτηματολογίου - Δίνουν πιστοποιητικά μεταγραφής σε ενάμισι μήνα!Για να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, οι πολίτες καλούνται να προσκομίσουν το αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης, φωτοαντίγραφα του τίτλου κτήσης, αλλά και του πιστοποιητικού μεταγραφής.
Εάν κάποιος έχει χάσει το πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου του, πρέπει να αποταθεί στο Υποθηκοφυλακείο.
Εκεί όμως επικρατεί το αδιαχώρητο. «Άμα έρθετε σήμερα, μέχρι 31 Ιουλίου θα το πάρετε» μας είπαν σε υποθηκοφυλακείο της Ανατολικής Αττικής, όταν ρωτήσαμε σχετικά.