Ειδήσεις

26 Ιουν 2008

Ληγμένα φάρμακα: Απειλή για την υγεία και το περιβάλλον

H απόσυρση ληγμένων φαρμάκων με ασφαλή τρόπο για τους πολίτες και το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα τόσο για τις αρχές των κρατών μελών όσο και για τους φαρμακοποιούς. Ειδικότερα στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταρτιστεί ένα ομογενοποιημένο σύστημα απόσυρσης, αξιόπιστο και αποτελεσματικό.
………..
Συνεχίζεται


Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που σχετίζονται με την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση της υγείας του, ο Ευρωβουλευτής της Nέας Δημοκρατίας, Mανώλης Aγγελάκας, κατέθεσε ερώτηση στην Επιτροπή αναφορικά με την απόσυρση ληγμένων φαρμάκων. H Επίτροπος για θέματα υγείας, κα Aνδρούλα Bασιλείου, στην απάντησή της υπογράμμισε την ουσιαστική ευθύνη των κρατών-μελών ως προς "τα κατάλληλα συστήματα αποκομιδής για αχρησιμοποίητα φάρμακα και φάρμακα των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης[1] ", ενώ δεν παρέλειψε να κάνει διεξοδική αναφορά τόσο στις οδηγίες [2] που πλαισιώνουν τις δράσεις της Επιτροπής όσο και στα μέτρα που η ίδια λαμβάνει.Από την απάντηση της Επιτροπής καθίσταται σαφές ότι τα απόβλητα που περιέχουν φάρμακα μπορούν να ταφούν μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την αποδοχή των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, όπως αυτά διαμορφώνονται στην κοινοτική νομοθεσία[3] . Τα εν λόγω κριτήρια αποσκοπούν στην αποφυγή των ανεπιθύμητων επιπτώσεων της υγειονομικής ταφής στην υγεία και στο περιβάλλον.Στην ερώτηση του κ. Aγγελάκα σχετικά με την εκπόνηση μελετών όσον αφορά στους κινδύνους που εγκυμονεί η λήψη ληγμένων φαρμάκων, ιδιαίτερα από παιδιά, για την υγεία των καταναλωτών, η Επίτροπος απάντησε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, έχουν, ωστόσο, πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των φαρμάκων[4] , καθώς επίσης και για την αξιολόγηση των γνώσεων και των αναγκών για φαρμακευτικά προϊόντα σε περιβαλλοντικά ύδατα, η τελευταία γνωστή και ως σχέδιο «Knappe»[5]H κα Bασιλείου γνωστοποιεί επίσης στον Έλληνα Ευρωβουλευτή, το έγγραφο της φαρμακευτικής ομάδας της ΕΕ (PGEU/2006) με τίτλο «Η προστιθέμενη αξία των φαρμακοποιών για το σύστημα υγείας», σύμφωνα με το οποίο "εφαρμόζονται ήδη συστήματα συλλογής και διάθεσης αχρησιμοποίητων και ληγμένων φαρμάκων μέσω των φαρμακείων στα περισσότερα κράτη μέλη, αν και η λειτουργία των εν λόγω συστημάτων ποικίλλει... σε εθνική βάση και άλλα σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο".

Έχοντας πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων της ανεξέλεγκτης διάθεσης των φαρμάκων στο περιβάλλον και της ενδεχόμενης δηλητηρίασης, όταν αποθηκεύονται περιττές ποσότητες φαρμάκων στο σπίτι, ο Ευρωβουλευτής κ. Aγγελάκας δήλωσε: "H απόσυρση ληγμένων φαρμάκων με ασφαλή τρόπο για τους πολίτες και το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα τόσο για τις αρχές των κρατών μελών όσο και για τους φαρμακοποιούς. Ειδικότερα στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταρτιστεί ένα ομογενοποιημένο σύστημα απόσυρσης, αξιόπιστο και
αποτελεσματικό.
Με την ευκαιρία, χαιρετίζω την πρωτοβουλία ορισμένων δήμων μας, που σε συνεργασία με Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών και φαρμακευτικούς συλλόγους, τοποθέτησαν ειδικούς κάδους απόσυρσης φαρμάκων, με στόχο την ασφαλή διαχείριση των οικιακών φαρμάκων και την προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες" .

Γιάννης Μ. Νέγρης