Ειδήσεις

17 Ιουν 2008

Τα ίδια ευεργετήματα με τους ανάπηρους πολέμου δικαιούνται πλέον όλες οι κατηγορίες αναπήρων

Η Βουλευτής Κυκλάδων κ. Άρια ΜανούσουΜπινοπούλου, ως υπεύθυνη του Τομέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, ανακοινώνει ότι ψηφίσθηκε την Τετάρτη 4/6/08 στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εισοδηματική πολιτική του 2008, η διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εξομοίωση των ευεργετημάτων που δικαιούνται όλες οι κατηγορίες αναπήρων και θυμάτων πολέμου.

................………….
Συνεχίζεται

Με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιείται πλήρως ένα πολύχρονο αίτημα των αναπηρικών οργανώσεων ειρηνικής περιόδου και αμάχου πληθυσμού. Έτσι δικαιούνται πλέον όλες οι κατηγορίες αναπήρων τα ίδια ευεργετήματα με τους αναπήρους πολέμου.

Η κ. Μανούσου τόνισε ότι με τις διατάξεις αυτές γίνεται πράξη η εξομοίωση των αναπήρων ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, αναπήρων Αντιδικτατορικού Αγώνα του ν. 1543/1985, αναπήρων του ν. 1863/1989, αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού του ν. 812/1943 (περιόδου 1940-49) και αναπήρων αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989 και των θυμάτων αυτών ως προς τα ευεργετήματα των αναπήρων πολέμου, Εθνικής Αντίστασης και θυμάτων πολέμου – Εθνικής Αντίστασης αντίστοιχα.

Η ρύθμιση αυτή που συνεπάγεται ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι λογική και δίκαιη, καθόσον η νομοθεσία που μέχρι σήμερα ίσχυε είχε δημιουργήσει κατηγορίες αναπήρων με διαφορετικές παροχές.

Έτσι η ρύθμιση αυτή αφενός προσφέρει στους εξομοιούμενους οικονομικές παροχές και διευκολύνσεις και αφετέρου ικανοποιεί αυτούς ηθικά, αφού πλέον όλες οι κατηγορίες θα απολαύουν των ίδιων ευεργετημάτων.

Τα ευεργετήματα αυτά είναι:
• Πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων
• Παραχώρηση περιπτέρων και κυλικείων
Μοριοδότηση για διορισμό στο δημόσιο
• Συγκοινωνιακές διευκολύνσεις και εκπτώσεις
• Φορολογικές απαλλαγές και έξοδα κηδείας
• Παροχή ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης
• Δικαίωμα λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας
• Παραχώρηση ορθοπεδικών μηχανημάτων, βοηθημάτων και αμαξιδίων
• Κάλυψη δαπανών θεραπαινίδος
• Ατελής εισαγωγή αναπηρικού αυτοκινήτου, και
• Χορήγηση αντιτίμου βενζίνης και ελαιολιπαντικών αυτοκινήτου

Στο ίδιο νομοσχέδιο ψηφίσθηκαν επίσης διατάξεις που αποκαθιστούν βαθμολογικά στον καταληκτικό τους βαθμό στρατιωτικούς που έπεσαν ή αγνοούνται στα γεγονότα της Κύπρου το 1964, 1967 και από 20/7 έως 20/8 του 1974.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση αποτελεί ηθική υποχρέωση της Πολιτείας για αυτούς που είτε απώλεσαν τη ζωή τους είτε θεωρούνται αγνοούμενοι υπερασπιζόμενοι την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επ’ ευκαιρία, υπενθυμίζουμε επιπλέον ότι τα ευεργετήματα της πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και της χορήγησης αδειών περιπτέρων και κυλικείων, δόθηκαν και σε άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους, όπως ψηφίσθηκε στη Βουλή στις 13/2/08, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».

ΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γιάννης Μ. Νέγρης