Ειδήσεις

17 Ιουν 2008

«Ελπίζουμε με αρνητικό αποτέλεσμα» γράφουν σήμερα οι βρετανικοί «The Times» με αφορμή το ιρλανδικό όχι

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδέχεται να συμφωνήσουν για μια Ευρώπη των δύο ή των πολλών ταχυτήτων με την Ιρλανδία στη βοηθητική λωρίδα.
Εν μέσω μιας τέτοιας αβεβαιότητας δεν θα ήταν φρόνιμο, αλλά ούτε και υπεύθυνο να ψηφίσει η Άνω Βουλή υπέρ της Συνθήκης της Λισσαβόνας.
Μοναδικός λόγος μιας τέτοιας ψηφοφορίας θα ήταν να ασκηθούν πιέσεις στους Ιρλανδούς.
Η Άνω Βουλή θα μπορούσε να αναβάλλει την ψήφιση της συνθήκης».
......