Ειδήσεις

13 Οκτ 2008

Φέτος, σε αρκετές περιοχές της χώρας η νόμιμη διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης δεν θα μπορεί να ξεκινήσει στις 15.10.2008 αλλά 2-3 ημέρες αργότερα

Από τις 15/2/2008 εφαρμόσθηκε, ως γνωστόν, ο νέος Νόμος (Ν. 3634/2008) και η νέα διαδικασία (πρόγραμμα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ») για την παρακολούθηση της διακίνησης του Πετρελαίου Θέρμανσης. Έχομε ήδη εκφράσει τις απόψεις μας για τα θετικά και τα αρνητικά της διαδικασίας αυτής.
Η φετινή περίοδος θέρμανσης ξεκινάει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2008. Φυσικά όλοι θέλουμε να μπορούμε να διαθέτουμε σε όλες τις περιοχές της χώρας πετρέλαιο θέρμανσης από την Τετάρτη το πρωί. Δυστυχώς όμως, με την εφαρμογή του νέου συστήματος, οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών δεν μπορούν να εκτελωνίσουν Πετρέλαιο Θέρμανσης πριν το πρωί της 15/10/2008.
………..
Συνεχίζεται…

Έτσι, σε ορισμένες περιοχές της χώρας (νησιά και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας) για τον εφοδιασμό των οποίων, απαιτείται μεταφορά με δεξαμενόπλοια, δεν θα είναι εφικτός ο εφοδιασμός της αγοράς με Πετρέλαιο Θέρμανσης από τις 15/10/2008 αφού θα πρέπει πρώτα να εκτελωνισθεί το προϊόν και εν συνεχεία να μεταφερθεί εκεί.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι φέτος, σε αρκετές περιοχές της χώρας η νόμιμη διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης δεν θα μπορεί να ξεκινήσει στις 15/10/2008 αλλά 2-3 ημέρες αργότερα.

Για να αποτραπεί αυτή η καθυστέρηση ο Σύνδεσμος είχε εγκαίρως ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να επιτραπεί ο εκτελωνισμός του Πετρελαίου Θέρμανσης μία εβδομάδα νωρίτερα, αλλά αυτό το αίτημα δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο. Ο έγκαιρος εκτελωνισμός του προϊόντος θα βοηθούσε στην κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών των ως άνω περιοχών -- και ιδιαίτερα της Β. Ελλάδας.


Ο Σύνδεσμος θεωρεί απαραίτητο να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για την ως άνω διαβλεπόμενη σίγουρη καθυστέρηση για την οποία δεν θα φέρουν ευθύνη ούτε οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών ούτε άλλοι παράγοντες του κλάδου.
…….
Σύνδεσμος Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας