Ειδήσεις

13 Οκτ 2008

Και άλλες συμβουλές για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης από την "Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας"

Η Ένωση προτρέπει τους καταναλωτές να έχουν το νου τους στην διαδικασία παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης, γνωρίζοντάς τους ότι ένας (1) τόνος αντιστοιχεί
σε 1.200 λίτρα.
Για την παραλαβή λοιπόν της σωστής ποσότητας πετρελαίου δεν χρειάζονται
ούτε ειδικές γνώσεις ούτε πολύπλοκα και δαπανηρά συστήματα, αρκεί ο καταναλωτής να
έχει μια ίσια ξύλινη ή μεταλλική βέργα κι ένα μέτρο και να ακολουθήσει την εξής
μέθοδο:

1. Να ογκομετρηθεί η δεξαμενή για να βρεθούν πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν στο ένα εκατοστό ( ένα πόντο) του ύψους της.
2. Να μετρηθεί μαζί με τον οδηγό ή τον συνοδηγό του βυτιοφόρου αυτοκινήτου,
που έφερε το πετρέλαιο, πόσα εκατοστά είναι το ύψος του πετρελαίου στη δεξαμενή πριν αρχίσει να δίνει πετρέλαιο.
Γι’ αυτή τη μέτρηση , η βέργα πρέπει να μπαίνει κατακόρυφα κι όχι λοξά.
Επίσης να μετρηθεί με τον ίδιο τρόπο το ύψος του πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή μετά την παράδοσή του.
3. Προσοχή, πάνω στην απόδειξη πληρωμής που θα δώσει ο οδηγός ή ο συνοδηγός
του βυτιοφόρου να έχουν γράψει το ύψος σε εκατοστά του πετρελαίου της δεξαμενής πριν και μετά την παράδοσή του ( υποχρέωση των οδηγών με βάση το αρ.387 της Α.Δ. 14/89).
4. Για να πληρωθεί, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, εκτός από την ένδειξη του μετρητή ,
τα εκατοστά πετρελαίου που μπήκαν στη δεξαμενή.
Ας δούμε τώρα πως υπολογίζονται τα λίτρα που αντιστοιχούν σε ένα εκατοστό
(ένα πόντο) ύψους της δεξαμενής.
Για παράδειγμα παίρνουμε μια δεξαμενή με διαστάσεις 2 μέτρα μήκος , 1,25 μέτρα πλάτος , 1,25 μέτρα ύψος.
Ο όγκος της παραπάνω δεξαμενής είναι 2 x 1,25 x 1,25 = 3,125 κυβικά μέτρα,
άρα αυτή η δεξαμενή χωράει 3.125 λίτρα.
Αφού στα 125 εκατοστά ( όλο το ύψος της δεξαμενής ) αντιστοιχούν 3.125 λίτρα,στο ένα εκατοστό του ύψους τους αντιστοιχούν 3.125 / 125 = 25 λίτρα.
Επομένως αν η παραπάνω δεξαμενή είχε μέσα 12 εκατοστά πετρελαίου πριν την παράδοση και 102 εκατοστά πετρελαίου μετά την παράδοση, τότε θα πληρωθεί για : ( 102 – 12 ) x 25 = =2.250 λίτρα πετρελαίου.
5. Ακόμη ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κοκκινωπό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει χρώμα πράσινο.

Η τακτική συντήρηση του καυστήρα – λέβητα εξασφαλίζει περισσότερη ενέργεια, οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος.
Ζητάτε από τους ειδικούς-αδειούχους τεχνίτες το φύλλο ελέγχου!!!

Επίσης αν υπάρχει αμφισβήτηση για την ποσότητα πετρελαίου :
α) πρέπει να ειδοποιηθεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης
(τηλεφωνική γραμμή Καταναλωτή: 1520) και
β) το πετρέλαιο πρέπει να παραληφθεί υπογράφοντας την ένδειξη
«με επιφύλαξη».