Ειδήσεις

20 Οκτ 2008

Καθηγητές με μισθό 300 ευρώ το μήνα!

Πρόκειται για επιστήμονες, εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση και αμείβονται με 300 ευρώ το μήνα, χωρίς πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Οι περισσότεροι δεν συμπληρώνουν καν τα 100 ένσημα που απαιτούνται για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας του ΙΚΑ.
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Υπολογίζονται σήμερα τουλάχιστον σε 18.000 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση -6.000 στο κανονικό πρόγραμμα και 12.000 στην πρόσθετη διδακτική στήριξη (ΠΔΣ)- και σε άλλους 8.000 στην πρωτοβάθμια.
.....
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=96412240