Ειδήσεις

18 Οκτ 2008

Πότε και γιατί οι μοναχοί του Αγίου Όρους ικέτευαν το Χριστό να παράσχει στο Χίτλερ υγεία και μακροημέρευση προς όφελος του ένδοξου γερμανικού Έθνους

Η επιστολή φέρει ημερομηνία 26 Απριλίου 1941. Γράφτηκε δηλαδή μια μέρα προτού μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Οι ηγούμενοι «παρακαλούν θερμώς» το Χίτλερ να αναλάβει την προστασία και την κηδεμονία τους.
Στο τέλος της επιστολής τους ικετεύουν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό να παράσχει στο Χίτλερ υγεία και μακροημέρευση προς όφελος του ένδοξου γερμανικού Έθνους.
Ο Θεολόγος Γιώργος Μουστάκης, είναι αυτός που ανακάλυψε και μετάφρασε αυτήν την επιστολή, από το γερμανικό περιοδικό «Σύνθημα» το οποίο βρήκε σε ρωσικό μοναστήρι το 1963.
.
Η γνησιότητα αυτής της επιστολής επιβεβαιώνεται και από την επίσημη έκδοση της Εκκλησίας της Ελλάδος, το βιβλίο «Μνήμες και μαρτυρίες από το '40 και την Κατοχή».
Στο βιβλίο αυτό, αποκαλύπτεται ότι η επιστολή συντάχθηκε με την υπόδειξη Γερμανού ταγματάρχη, ενώ η συγκεκριμένη στάση των Αγιορειτών αποδίδεται στη βουλγαρική απειλή.
......
Διαβάστε την επιστολή των Αγιορειτών προς το Χίτλερ:
...
Συνεχίζεται...

Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον
.

Εξοχότατε,

Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν' απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων.

Το Άγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ην ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μέν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δε αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών και Κυριάρχων Μονών και πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν και κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και των διαδόχων Αυτών. Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι' αλλεπαλλήλων τυπικών καί Χρυσοβούλων των ιδρυτών και ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος(882), Ιωάννου Τσιμισκή(972), Κωνσταντίνου Μονομάχου(1046), Στεφάνου Δουσάν(1346) καί άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων και των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.

Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν και αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων και επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε και αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τά κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ' απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων.

Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως καί Εθνικότητος, σκοπός και αποστολή καθ' όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή και εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής και κλασσικής φιλολογίας και καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος και η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.


Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς και εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής.

Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής και καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν και μακροημέρευσιν επ' αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.

Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως.


1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΖΑΛΙΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ , ΤΟΥ ''ΜΟΝΤΕΛΟΠΝΙΧΤΗ'' ΚΟΥΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΝ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΗΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ,ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΒΙΣΘΩΝΙΔΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΦΙΛΕΤΩΝ -ΦΙΡΜΑΝΙΩΝ ΚΛΠ

ΟΛΟΙ ΞΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ ΣΥΧΩΡΕΜΕΝΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ''ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ'' ΠΟΥ ΚΥΡΗΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ,, ΠΟΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΛΜΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΡΑΣΣΟΦΟΡΟΥΣ;

ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΑ ΒΡΩΜΕΡΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ , ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 2004 , ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΣΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΡΔΕΣ;;

''PASOK poisonous''