Ειδήσεις

16 Οκτ 2008

Διαφορές Προανακριτικής και Εξεταστικής Επιτροπής

Εξεταστική Επιτροπή

Έργο της: Η εξέταση ειδικών ζητημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος.
Υποβάλλεται αίτημα από τουλάχιστον 60 βουλευτές.
Η έγκρισή της γίνεται:

  • Με ανοιχτή ψηφοφορία.
  • Από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα 2/5 (120) του συνόλου των βουλευτών.

Προανακριτική Επιτροπή

Έργο της: Η διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης επί κατηγοριών που απευθύνονται σε μέλη της κυβέρνησης.
Υποβάλλεται αίτημα γραπτό, αναλυτικό και τεκμηριωμένο από τουλάχιστον 30 βουλευτές.
Η έγκρισή της γίνεται:

  • Με μυστική ψηφοφορία στην οποία δεν μπορεί να μετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης διώξεων
  • Από την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής, δηλαδή, από τουλάχιστον 151 βουλευτές.