Ειδήσεις

16 Οκτ 2008

Τα λόγια του... αέρα για τις εξεταστικές επιτροπές

«Και στις δύο υποθέσεις (σ.σ.: Βατοπέδι, Siemens) η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και συνεπώς δεν τίθεται στην παρούσα φάση θέμα σύστασης Εξεταστικών Επιτροπών, γιατί δεν έχουν προκύψει τέτοια δεδομένα από τη Δικαιοσύνη».
Σ. Χατζηγάκης, 13-10-2008

«Και Εξεταστική θα υπάρξει και Προανακριτική θα υπάρξει όταν η Δικαιοσύνη ταυτοποιήσει πρόσωπα πολιτικά ή άλλα που έχουν ενδεχομένως ευθύνη. Πριν από αυτό θα ήταν εγκληματικό, θα ήταν κουκούλωμα».
Πρ. Παυλόπουλος, 12-2-2008

«Χρειάζεται ένας μεγάλος χρονικός ορίζοντας προκειμένου μια Εξεταστική Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει και τους έξι, οκτώ ή και εννέα μήνες (αναλόγως τις Εξεταστικές Επιτροπές), ενώ, για να προχωρήσει η νομοθέτηση νέων μέτρων, τα οποία θα βοηθήσουν στην ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας, χρειάζεται πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα».
Θ. Ρουσόπουλος, 8-7-2008

«Τηρώ μια πάγια αρχή και θέση, που ισχύει όλα τα χρόνια, είτε στην αξιωματική αντιπολίτευση είτε στην κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της δικαστικής έρευνας δεν αναλαμβάνονται άλλες πρωτοβουλίες».
Κ. Καραμανλής, 20-6-2008

«Είπα και το επαναλαμβάνω ότι η έρευνα της Δικαιοσύνης θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί. Εξεταστική Επιτροπή στη φάση αυτή θα υπηρετούσε μόνον εκείνους που θέλουν παρεμπόδιση του έργου της Δικαιοσύνης, θα υπηρετούσε μόνον εκείνους που φοβούνται και θέλουν "κουκούλωμα"! "Κουκούλωμα", λοιπόν, δεν θα γίνει. Αυτή ήταν η πρακτική άλλων εποχών, άλλων καιρών, άλλων κυβερνήσεων!».
Κ. Καραμανλής, 27-6-2008
(Απάντηση στη Βουλή στον Γ. Παπανδρέου που ζητεί σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση της Siemens).

«H σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σ' αυτή τη φάση, με αυτά τα δεδομένα, θα οδηγούσε στη συγκάλυψη».
Κ. Καραμανλής, 17-7-2008
(Επιστολή-απάντηση στην επιστολή του Γ. Παπανδρέου με την οποία ζητούσε Εξεταστική για την υπόθεση της Siemens).

Από την εφημερίδα: «Έθνος»