Ειδήσεις

11 Οκτ 2008

Το σχέδιο των πέντε σημείων για την έξοδο από την κρίση, της ομάδας των επτά πλουσιότερων χωρών

Η ομάδα των επτά πλουσιότερων χωρών που συνεδρίασε σήμερα το πρωί στην Ουάσιγκτον κατέληξε σε σχέδιο πέντε σημείων για την έξοδο από την κρίση.

Επιγραμματικά τα σημεία αυτά είναι:
1. Μετρα για την στήριξη των τραπεζών

2. Ρευστό στην αγορά
3. Ενισχυση των τραπεζών από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
4. Κρατικη εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων
5. Προστασία φορολογούμενου χωρίς όμως συνέπειες για άλλες χώρες