Ειδήσεις

27 Οκτ 2008

Αφήνουν το Βουρκάρι στην τύχη του

Η λιμνοθάλασσα της Αγίας Τριάδας Μεγάρων (που αποκαλείται από τους ντόπιους και ως "Βουρκάρι") είναι ένας αβαθής όρμος που βρίσκεται στη νότια ακτή του Δήμου Μεγάρων, μεταξύ Νέας Περάμου και Πάχης και αποτελεί έναν υγρότοπο ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και μοναδικό μεταναστευτικό σταθμό πτηνών στη Δυτική Αττική.

...........
Το σπουδαίο και συνάμα ευπαθές οικοσύστημα του «Βουρκαρίου», δεν έχει υπαχθεί μέχρι σήμερα σε νομικό καθεστώς προστασίας (μολονότι πληροί όλες τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για την υπαγωγή του σε αυτό) και δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για την προστασία και διάσωσή του.