Ειδήσεις

27 Οκτ 2008

"Οι Μονές του Αγίου Όρους δεν υπήρξαν δορυάλωτες αλλά συνθηκολόγησαν με τους Σουλτάνους, με αποτέλεσμα την αναγνώριση της ακίνητης περιουσίας τους"


Μήνυμα αναγνώστη
……

Παιδιά έτσι για να διδασκόμεθα, εμείς και τα παιδιά μας, κάτι διάολε, από την Εκκλησία.
Σοφότερον και Φρονιμότερον εστί Συνθηκολογείν όπως θα έλεγαν και οι Αρχαίοι Ημών Πρόγονοι, ίνα διαφυλαχθούσιν, τα καλά και συμφέροντα τας Ψυχάς και Περιουσίας (άμα λάχει) Ημών, εις τους Αιώνας των Αιώνων…
.

.........
("κλικ" στα έγγραφα για ανάγνωση)