Ειδήσεις

2 Οκτ 2008

Το ΙΝΚΑ προσκαλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν και να στελεχώσουν Επιτροπές Δράσης και Συμβούλια Γειτονιάς

Η ακρίβεια, η φτώχεια, η αισχροκέρδεια, μας συντροφεύουν στην καθημερινότητα μας. Για αυτό, γινόμαστε ενεργοί πολίτες και αντιδρούμε. Το ΝΕΟ ΙΝΚΑ καλεί τους πολίτες, μέλη του και μη, να δημιουργήσουν και να στελεχώσουν Επιτροπές Δράσης και Συμβούλια Γειτονιάς.

Οι πρώτες επιτροπές που προτείνονται, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι οι ίδιες οι επιτροπές και τα μέλη δεν μπορούν να προτείνουν νέες, είναι οι ακόλουθες:
Επιτροπή παρακολούθησης τιμών και ποιότητας διατροφικών αγαθών.
Επιτροπή παρακολούθησης τιμών και ποιότητας υπηρεσιών από ιδιώτες.
Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου υπηρεσιών Δημοσίου και ΔΕΚΟ.
Επιτροπή ηλεκτρονικών αγαθών, υπηρεσιών και μέσων.
........
Συνεχίζεται…

Κάθε φίλος ή φίλη μπορεί να μετάσχει σε περισσότερες από μία επιτροπές του ενδιαφέροντός του ή να προτείνει περαιτέρω επιτροπές.
Με την συγκέντρωση πέντε (5) τουλάχιστον συμμετοχών θα ειδοποιηθούν οι μετέχοντες για την πρώτη συνάντηση γνωριμίας και οργάνωσης της επιτροπής.
Με τους ίδιους τρόπους και διαδικασίες το ΝΕΟ ΙΝΚΑ καλεί τους φίλους και μέλη του να συγκροτήσουν συμβούλια γειτονιάς στα όρια των δήμων τους, ανεξάρτητα από την συμμετοχή τους στις ανωτέρω επιτροπές. Η σύσταση των συμβουλίων γειτονιάς θα γίνει επίσης με την συγκέντρωση πέντε (5) δηλώσεων συμμετοχής ανά περιοχή ή δήμο.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή:
Μέσω fax: 210 6469982
Mέσω e-mail: inka@newinka.gr
Οι μετέχοντες εκτός Αθηνών, μπορούν για την μεν Θεσσαλονίκη να συγκροτήσουν τις επιτροπές δράσης με την συνδρομή του ΙΝ.ΚΑ. Μακεδονίας (fax: 2310 535263), για δε τα Ιωάννινα με την συνδρομή του ΙΝΚΑ Ιωαννίνων (τηλ. / fax: 26510 65178), είτε στους τόπους τους με την συνδρομή μας.
…………
Από: http://www.newinka.gr/