Ειδήσεις

2 Οκτ 2008

Μιχάλης Καρχιμάκης: «Η Κυβέρνηση αρνείται να δώσει τα στοιχεία για το κόστος κατασκευής του Ολυμπιακού ακινήτου που παραχωρήθηκε στη Μονή Βατοπαιδίου»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον κ. Υπουργό Οικονομίας

Θέμα: «Η Κυβέρνηση αρνείται προσχηματικά να δώσει τα στοιχεία για το συνολικό κόστος κατασκευής του Ολυμπιακού ακινήτου που παραχωρήθηκε στη Μονή Βατοπεδίου»
Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με απάντηση που δόθηκε στη Βουλή από την Υπουργό Απασχόλησης σχετικά με το τελικό ποσό που δαπανήθηκε για την κατασκευή και τις τροποποιήσεις του Ολυμπιακού Ακίνητου που επρόκειτο να στεγαστεί το Υπ. Απασχόλησης, αναφέρει ότι είχε κατασκευαστεί αποκλειστικά με δαπάνες της Κ.Ε.Δ.
Παρακαλούμε να μας κατατεθεί το σύνολο της τελικής δαπάνης που απαιτήθηκε σε όλες τις φάσεις κατασκευής τροποποιήσεων, διορθωτικών επεμβάσεων του ακινήτου πριν παραχωρηθεί στη Μονή Βατοπεδίου.
Επίσης να μας κατατεθεί σε τι ποσό εκτιμήθηκε το οικόπεδο, καθώς επίσης ποιο ήταν το ύψος του δανείου που σύναψε η ΚΕΔ για τον σκοπό αυτό, ποιο το ύψος των επιτοκίων των συναφθεισών δανείων και επιπρόσθετα, ποια τα έξοδα επίβλεψης που πληρώθηκαν στην Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.

Οι ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Γιάννης Δριβελέγκας
Μιχάλης Τιμοσίδης
Χρύσα Αράπογλου
Γιώργος Πεταλωτής