Ειδήσεις

22 Οκτ 2008

Και blog υπαλλήλων ΥΕΝ…

Μήνυμα αναγνώστη
....
Έμαθα ότι λειτουργεί το blog των πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΕΝ.
Καλή αρχή και ελπίζουμε να αναρτώνται όλες οι καταγγελίες των αναγνωστών.
Η διεύθυνση είναι: www.kinisi-py-yenanp.blogspot.com