Ειδήσεις

20 Μαρ 2009

Δώδεκα νέες προκηρύξεις

Μήνυμα αναγνώστη
.........
Καλημέρα από την Κρύα Βρύση,
........
Δώδεκα (12) προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν σήμερα από το Εθνικό Τυπογραφείο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πιο συγκεκριμένα στο Τεύχος του ΑΣΕΠ.
Περιλαμβάνει διάφορες θέσεις ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ και απευθύνονται σε διάφορες ειδικότητες. Διαβάστε εδώ.