Ειδήσεις

5 Απρ 2009

Σκέψεις για τη συνταξιοδότηση γυναικών

Μήνυμα αναγνώστη
......
Επ’ ευκαιρία του τελευταίου θορύβου για την ασφαλιστική αντιμετώπιση Ανδρών - Γυναικών, έχω να καταθέσω μία πρόταση που αφορά όμως μόνον τις μητέρες. Μια και η μητρότητα αποτελεί δικαιολογημένα, το κύριο επιχείρημα για την μέχρι τώρα διαφοροποίηση. Λένε ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν την ανισότητα που υπάρχει σήμερα, ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών. Νομίζω ότι υπάρχει λύση, μπορούν να αυξήσουν την άδεια τοκετού π.χ στα 3 χρόνια για κάθε τέκνο και να μπορούν να την λάβουν, όλη η τμήμα της, όποτε την χρειάζονται ακόμη και προς το τέλος του εργασιακού τους βίου.
Έτσι μία γυναίκα που έκανε τρία παιδιά να μπορεί να φύγει π.χ. έως και 9 χρόνια νωρίτερα (56 ετών), στην αρχή σαν αδειούχος και μετά συνταξιούχος.
Τοιουτοτρόπως, αφ' ενός θα επιβραβεύεται η τεκνοποίηση, χωρίς να παραβιάζει την ισότητα των δύο φύλλων και αφ' ετέρου δεν θα λένε για τις άτεκνες γυναίκες ότι, χάριν του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα.

Με εκτίμηση
Βασίλειος Ι. Βάρσος