Ειδήσεις

20 Μαΐ 2009

Προσλήψεις με προεκλογικό άρωμα

Σαράντα χιλιάδες άτομα προσλαμβάνονται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση απασχόλησης για διάστημα έως και 36 μήνες.

Επιπλέον, είκοσι χιλιάδες τοποθετούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ με χθεσινή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ παρατείνονται τα προγράματα STAGE για άλλους 12 ακόμη, μέτρο που αφορά 8 χιλιάδες άτομα.
Επίσης, δύο χιλιάδες γιατροί τοποθετούνται ως μόνιμο προσωπικό στο ΙΚΑ.

Από: Alpha 98,9