Ειδήσεις

31 Μαΐ 2008

Γίνε... δυσλεκτικός για να μπεις στο πανεπιστήμιο. Τα δυσλεκτικά παιδιά στην Πάτρα αυξήθηκαν από 18 σε 66 μέσα σε έναν χρόνο.

Είναι άραγε τυχαίο, αναρωτιέται η εφημερίδα "Ο Κόσμος της Πάτρας" το ότι τα δυσλεκτικά παιδιά στην Πάτρα αυξήθηκαν από 18 σε 66 μέσα σε έναν χρόνο;

Το ότι οι περισσότεροι από τους δυσλεκτικούς μαθητές φοιτούν σε τρία συγκεκριμένα σχολεία της πόλης;
Σύμφωνα με το νόμο, τα συγκεκριμένα παιδιά δε δίνουν γραπτές, αλλά προφορικές εξετάσεις σε επιτροπή καθηγητών η οποία στην Πάτρα θα αποτελείται από 27 μέλη.
Θα μπορεί να διατηρηθεί το αδιάβλητο με τόσο μεγάλο αριθμό εξεταστών;
Το ίδιο φαινόμενο, σύμφωνα με την εφημερίδα, παρατηρείται και σε άλλες πόλεις.