Ειδήσεις

28 Ιουν 2008

Ευθύνες για τον αφανισμό και ιστορική δικαίωση για την Ίμβρο και την Τένεδο από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Ποια μέτρα ζητά η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης να λάβει άμεσα η Τουρκία.

-Απόδοση στους αρχικούς ιδιοκτήτες των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν και δεν χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς
-Αναστολή της διαδικασίας καταγραφής του κτηματολογίου επί δεκαετία ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες που οδήγησαν σε δημεύσεις περιουσιών
-Άμεση και αποτελεσματική αναγνώριση κληρονομικών δικαιωμάτων ανεξαρτήτως υπηκοότητας
-Απόδοση της τουρκικής υπηκοότητας στους γηγενείς κατοίκους των νησιών που εκδιώχθηκαν και στους απογόνους τους
-Επαναλειτουργία τουλάχιστον ενός ελληνικού σχολείου στην Ίμβρο
-Συγκεκριμένα άμεσα μέτρα για τη διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους των νησιών
-Ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο νησιών καθώς και με ελληνικά λιμάνια
-Βελτίωση των υποδομών στα ελληνικά παραδοσιακά χωριά της Ίμβρου
-Καθιέρωση άτυπου τακτικού διαλόγου μεταξύ των τοπικών αρχών και των εκπροσώπων των κοινοτήτων των δύο νησιών
-Παρακολούθηση της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
..........
Περισσότερα: http://www.aegeantimes.gr