Ειδήσεις

24 Σεπ 2008

Χάος σε κάποια υποθηκοφυλακεία λόγω Κτηματολογίου - Δίνουν πιστοποιητικά μεταγραφής σε έναν μήνα και η προθεσμία λήγει σε έναν μήνα και κάτι!

Για να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, οι πολίτες καλούνται να προσκομίσουν το αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης, φωτοαντίγραφα του τίτλου κτήσης, αλλά και του πιστοποιητικού μεταγραφής.
Εάν κάποιος έχει χάσει το πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου του, πρέπει να αποταθεί στο Υποθηκοφυλακείο.Εκεί όμως επικρατεί το αδιαχώρητο. «Άμα έρθετε σήμερα, θα το πάρετε στις 15 Οκτωβρίου» μας είπαν σε υποθηκοφυλακείο της Ανατολικής Αττικής, όταν ρωτήσαμε σχετικά.
Δηλαδή, όσοι πάνε σήμερα στο συγκεκριμένο υποθυκοφυλακείο θα πάρουν το απαραίτητο για την εγγραφή της περιουσίας τους έγγραφο, μόλις δυο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία λήξης της υποβολής δηλώσεων.
Όσοι πάνε αύριο, σε μια εβδομάδα, σε έναν μήνα;