Ειδήσεις

22 Νοε 2008

Για τα επιτόκια της Εθνικής Τράπεζας

Μήνυμα αναγνώστη
.....
Η Εθνική Τράπεζα αποστέλλει κάθε τρίμηνο ενημερωτικό ειδοποιητήριο σε μας τους δανειολήπτες.
Στο ειδοποιητήριο λοιπόν με ημερομηνία έκδοσης 30-7-08 αναφέρονται τα εξής:

Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου 21-7-08 …………
Υπολειπόμενες δόσεις............................... … …………
Συμβατικό επιτόκιο .........................................6,250%
Επιδότηση επιτοκίου .............................................ΟΧΙ
Μονάδες επιδότησης .......................................0,000%
Επιτόκιο πελάτη ..............................................6,250%
Επιτόκιο υπερημερίας .....................................8,750%

Στο ειδοποιητήριο λοιπόν με ημερομηνία έκδοσης 30-10-08 αναφέρονται τα εξής:
…….
Συνεχίζεται…
Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου 20-10-08 …………………………..
Υπολειπόμενες δόσεις .................................……………………………
Συμβατικό επιτόκιο .......................................7,650%
Επιδότηση επιτοκίου .......................................ΟΧΙ
Μονάδες επιδότησης ....................................0,000%
Επιτόκιο πελάτη ............................................7,650%
Επιτόκιο υπερημερίας .................................10,150%

Αυτά για τις μειώσεις των επιτοκίων της ΕΘΝΙΚΗΣ και για τους άχρηστους πολιτικούς που κατέχουν πτυχία
των: SCΗOOL OF ECONOMICS, HARVARD, MIT, ΠΑΝΤΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ κ.λ.π.
που εγώ προσωπικά δεν θα τους εμπιστευόμουν ούτε για φύλαξη κατσικιών γιατί απλά σε χρόνο μηδέν
θα τα είχαν ξεκοκαλίσει.
Καλή σας μέρα από τον Βόλο