Ειδήσεις

22 Νοε 2008

Η καλή μας τράπεζα...

Μήνυμα αναγνώστη

.....
Όπως βλέπετε η καλή μας Τράπεζα για μια ανενεργή κάρτα και για ένα τεράστιο χρέος κεφαλαίου 0,32 € απαιτεί καταβολή τόκων 29,32 €.
Δηλαδή, εάν προβούμε σε αναγωγή προσδιορισμού επιτοκίου θα προκύψει επιτόκιο

29,32 : 0,32 =9.162,5%

Εάν τώρα κάνουμε μία απλή υπόθεση και χρωστούσαμε 100 € , τότε θα έπρεπε να καταβάλουμε τόκους 9.162,5 €.