Ειδήσεις

22 Νοε 2008

Δέκα μέτρα - "φρένο" στην ασυδοσία των εισπρακτικών εταιρειών με νομοθετική ρύθμιση

Οι βασικές ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο είναι δέκα και αφορούν:

  • Την προστασία όσων αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους να πληρώσουν τα χρέη τους. Θα γίνεται σαφής διάκριση των δανειοληπτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, από αυτούς που δεν πληρώνουν από κακοπιστία ή δυστροπία.
  • Την απαγόρευση της πρόσβασης των εισπρακτικών εταιρειών σε προσωπικά δεδομένα καταναλωτών.
  • Τυχόν διαπιστούμενη παρανομία του εισπρακτικού εταιρικού σκοπού θα καθιστά τις εταιρείες άκυρες, με όλες τις συνέπειες που θα προβλέπει ο σχετικός νόμος.
  • Τη θέσπιση σαφούς πλαισίου συνεργασίας των τραπεζών ή άλλων εταιρειών με τις εισπρακτικές εταιρείες.
  • Τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων όρων σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία εισπρακτικών εταιρειών.
  • Τη θέσπιση κανόνων για το τραπεζικό απόρρητο ώστε να μην υπάρχουν οχλήσεις στους οικείους του οφειλέτη.
  • Τη θεσμοθέτηση αυστηρών ποινών για υπαλλήλους εισπρακτικών εταιρειών που δε δηλώνουν την πραγματική τους ιδιότητα.
  • Την απαγόρευση της εισπρακτικής διαδικασίας για χρέη που απορρέουν από περιπτώσεις παράνομων ή καταχρηστικών όρων των σχετικών συμβάσεων.
  • Την ενεργοποίηση όλων των εποπτικών φορέων για τον έλεγχο των πρακτικών που ακολουθούνται από τις εισπρακτικές εταιρείες.
  • Μέτρα για τη διατήρηση και θωράκιση της σχέσης εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον καταναλωτή και την τράπεζα.