Ειδήσεις

29 Ιαν 2009

Εργαζόμενοι ΕΛ.Γ.Α.: Θα κάνουμε ότι πρέπει για να πάρουν γρήγορα τα χρήματα οι αγρότες αλλά ο Οργανισμός έχει πρόβλημα

Οι εργαζόμενοι του ΕΛ.Γ.Α. θα διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η γρήγορη καταβολή των χρημάτων στους αγροτες, αλλά...

Η σημερινή οικονομική κατάσταση του Οργανισμού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη και οφείλεται στη χρησιμοποίησή του από τις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας για την καταβολή αποζημιώσεων με τη διαδικασία των κατ΄ εξαίρεση ασφαλιστικών καλύψεων και των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων χωρίς τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων.
Αποτέλεσμα;
Το ύψος του χρέους του ΕΛ.Γ.Α. ξεπερνά το ποσό των 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ!