Ειδήσεις

31 Μαΐ 2008

Λύση για τα απορρίμματα είναι και η πυρόλυση

Μήνυμα αναγνώστη

.............
Από το 1950 η επιστήμη προβλέποντας το αυξανόμενο πρόβλημα των απορριμμάτων (αστικών, βιομηχανικών, ραδιενεργών, πετρελαιοειδών, νοσοκομειακών, παθογόνων και άλλων) κατόπιν έρευνας το μόνο που προτείνει σαν ολοκληρωτική λύση το προβλήματος είναι η ΠΥΡΟΛΥΣΗ για τα γενικά απορρίμματα και την ΠΛΑΣΜΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗ για τα ειδικά απορρίμματα.

1.) ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Με την ανάπτυξη της χημείας και της βιομηχανίας τα απλά απορρίμματα έγιναν πολύπλοκα με αποτέλεσμα μέσω της χωματερής να μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας, η περιοχή να γίνει εστία μολύνσεως μέσω ζώων και εντόμων, να είναι αντί αισθητική και εστία φωτιάς όπου τα απορρίμματα αναφλέγονται κατά λάθος ή σκοπίμως για να ελαττωθεί ο όγκος τους με αποτέλεσμα μέσω της φωτιάς να δημιουργούνται διοξίνες (η φωτιά της Θεσσαλονίκης πριν 2 χρόνια παρήγαγε την ημέρα 12 γραμμάρια διοξίνης την ημέρα όταν 88 εργοστάσια πυρολύσεως στην Αμερική δημιουργούν λιγότερο από 10 γραμμάρια όλο τον χρόνο). (ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ). H επόμενη φθηνή και εύκολη λύση ήταν τα ΧΥΤΑ.

2.) ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)
Τα ΧΥΤΑ είναι πάλι μια χωματερή, με όλα τα μειονεκτήματα της, δηλαδή μια χωματερή που είναι καλυμμένη με ένα πλαστικό που υποτίθεται δεν θα αφήνει τα υγρά να διαφύγουν στον υδροφόρο ορίζοντα και τα οποία θα μαζεύονται (λάθος γιατί διάφορα χημικά όπως υγρά από μπαταρίες καταστρέφουν αυτό το κάλυμμα). Το μόνο κέρδος είναι ότι μετά από 10 χρόνια μέσω της σήψης δημιουργείται μεθάνιο το οποίο μαζεύεται και χρησιμοποιείται για λίγο ηλεκτρισμό. Δείτε την μονάδα στα Λιόσια. Τώρα είναι πλέον είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Το επόμενο που συζητούν για να γίνει είναι τα ΧΥΤΥ.

3.) ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων)
Τι εννοούν με αυτό, διαλογή στην πηγή, δηλαδή το κάθε νοικοκυριό θα διαχωρίζει τα απορρίμματα του σε οργανικά και μη οργανικά (τα μη οργανικά θα τα διαχωρίζει πάλι σε χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί) έπειτα θα τα τοποθετεί σε ειδικούς κάδους για περαιτέρω κατηγοριοποίηση συσκευασία και πώληση των, τα δε οργανικά θα θάβονται για να γίνουν λίπασμα ( COMPOST).
Η ιδέα είναι πολύ καλή αλλά υπάρχουν τα εξής σχόλια: α) Ο γενικός πληθυσμός της Ελλάδος δεν έχει την παιδεία για να κάνει αυτή τη διαλογή και κατά την γνώμη μου θα χρειασθεί 20 χρόνια για να αποκτήσει ικανοποιητική παιδεία. β) Θα πρέπει η Αθήνα και γενικά η Ελλάδα να γεμίσει με κάδους, ας φανταστεί κάποιος τους στενούς δρόμους της Αθήνας γεμάτους με κάδους, το έξοδο αγοράς και τον βανδαλισμό αυτών των κάδων. γ) Μερικά από τα μη οργανικά δεν πωλούνται πίσω στην βιομηχανία , λόγω μη καταλληλότητας η μεγάλου κόστους με αποτέλεσμα να έχουμε πάλι μια χωματερή με συγκεντρωμένα βιομηχανικά απορρίμματα με μεγάλο ρίσκο για φωτιά. δ) Είναι σίγουρο ότι με τα οργανικά απορρίμματα θα ρίπτονται και αντικείμενα όπως υδράργυρος από θερμόμετρα, μπαταρίες και άλλα που θα πηγαίνουν στον υδροφόρο ορίζοντα η στο λίπασμα, ο χρόνος της διαδικασία είναι ένα με δύο χρόνια.
Το μεγάλο κέρδος το χαρτί άρα τα δένδρα και οι θέσεις εργασίας αλλά και οι απεργίες.
Η γνώμη των ειδικών είναι ότι το παραπάνω είναι ένα ημίμετρο και όχι μια βιώσιμη λύση για την ποσότητα των απορριμμάτων του άμεσου μέλλοντος.

Από το 1950 η επιστήμη προβλέποντας το αυξανόμενο πρόβλημα των απορριμμάτων (αστικών, βιομηχανικών, ραδιενεργών, πετρελαιοειδών, νοσοκομειακών, παθογόνων και άλλων) κατόπιν έρευνας το μόνο που προτείνει σαν ολοκληρωτική λύση το προβλήματος είναι η ΠΥΡΟΛΥΣΗ για τα γενικά απορρίμματα και την ΠΛΑΣΜΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗ για τα ειδικά απορρίμματα.

ΠΥΡΟΛΥΣΗ: Πυρόλυση είναι η αποσύνθεση της ύλης μέσω θερμότητας και αυτό γίνεται με ελάχιστο οξυγόνο για να μη δημιουργείται διοξείδιο του
άνθρακα.

Περιγραφή λειτουργίας και στοιχεία από ένα εργοστάσιο 300 τόνων την ημέρα που έχει κατασκευαστή από την εταιρεία μας στην Κίνα.
Το απορριμματοφόρο πηγαίνει στο εργοστάσιο μας όπου σε ένα χώρο «ψυγείο», χωρητικότητας 600 τόνων ξεφορτώνει πλένεται και απολυμαίνεται προτού φύγει. Τα απορρίμματα διαχωρίζονται σε γενικά οργανικά και μη οργανικά. Α) Τα γενικά οργανικά προωθούνται στο σύστημα COMPOST όπου οι συνθήκες θερμότητας και υγρασίας ελέγχονται με αισθητήρες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να δημιουργηθεί το λίπασμα. Το λίπασμα καθαρίζεται από τυχόν μη οργανικά, όπως πλαστικά, μέταλλα, γυαλιά κ.τ.λ. και είναι έτοιμο για πώληση, χρόνος διαδικασίας 6 με 8 εβδομάδες. Β) Τα όποια υγρά όπως λαδομπογιές, λιπαντικά, πολυμερή και πάρα πολλά άλλα υγρά με χημικές και ηλεκτρολυτικές διαδικασίες μετατρέπονται σε νερό κατάλληλο για πότισμα. Γ) Τα όποια μη οργανικά αστικά απορρίμματα προωθούνται μηχανικά σε ένα κλίβανο όπου με έλλειψη οξυγόνου και με 600ο C θερμοκρασία αποσυντίθενται σε στάχτη, μέταλλο, γυαλί και αέρια. Η στάχτη, τα μέταλλα και το γυαλί διαχωρίζονται μηχανικά και τα μεν μέταλλα και το γυαλί τα συλλέγουν για πώληση, η δε στάχτη αδρανοποιείται και γίνεται ή τσιμεντόλιθους ή υλικό που χρησιμοποιείται για υπόστρωμα στους δρόμους. Τα αέρια προωθούνται περαιτέρω σε ένα κλίβανο (πλυντρίδα) όπου η θερμοκρασία των 1000ο C αδρανοποιεί τα εύφλεκτα αέρια, σε αυτή τη φάση τα αέρια ψεκάζονται με διάφορα χημικά όπως ο ασβέστης που σκοπό έχει την περαιτέρω αδρανοποίηση των αερίων και την συγκράτηση των βαρέων μετάλλων από τα αέρια που διοχετεύονται στα φίλτρα για να φιλτραριστούν από την όποια στάχτη η άλλα σωματίδια υπάρχουν. Όλη η διαδικασία για τη καλή λειτουργία παρακολουθείται με αισθητήρες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συντονίζεται μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τον Καναδά. Οι εκπομπές των αερίων είναι μέσα στα όρια η κάτω από ότι θέτει σαν όριο η Ε.C.

Οι 300 τόνοι απορριμμάτων (αντιπροσωπεύουν 300.000 κατοίκους) και παράγουν 6 MW ηλεκτρισμό που ικανοποιεί 4.500 κατοικίες, επίσης συγκεντρώνονται 2.000 τόνοι μέταλλο, 2.000 τόνοι γυαλί και από τη στάχτη παράγονται 2 εκατομμύρια τσιμεντόλιθους.
Απαιτούνται καλοί δρόμοι, δίκτυα νερού, αποχετεύσεως, ηλεκτρικού και φυσικού αερίου εάν αυτό θα είναι το μέσον της αρχικής καύσης, επίσης χώρος 11.000 τμ
Η τιμή για ένα εργοστάσιο των 300 τόνων είναι $39.199.000 δολάρια F.O.B. η 26.000.000 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 1) μηχανήματα και υλικά, 2) η φυσική κατασκευή του εργοστασίου στην Ελλάδα, 3) εγκατάσταση των μηχανημάτων, 4) χρηματικές ασφάλειες, 5) η προετοιμασία της περιοχής, 6) οχήματα, έπιπλα και εργαλεία του εργοστασίου, 7) εκπαίδευση των Ελλήνων χειριστών 8) ανταλλακτικά, 9) και άλλα.
Για την λειτουργία του εργοστασίου απαιτούνται 31 υπάλληλοι.
Για την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος πρέπει να συμφωνήσουν, συνεργαστούν και ικανοποιηθούν 4 παράγοντες α) να υπάρχει απόφαση για ολοκληρωτική λύση μέσω υψηλής τεχνολογίας, β) να δεχτεί το έργο η κατασκευαστική εταιρεία πυρολύσεως γ) το χρηματοοικονομικό σκέλος του εγχειρήματος δ) το διαδικαστικό σκέλος δηλαδή την ικανοποίηση των εμπλεκομένων υπηρεσιών όσες μελέτες χρειάζονται η ότι χρειάζεται για την χορήγηση των απαιτούμενων αδειών και επίσης την υποβολή των αιτήσεων στους αρμόδιους φορείς για τις επιχορηγήσεις που είναι από 20% έως 40%. Σε αυτό το σκέλος καμία εταιρεία του εξωτερικού δεν θέλει να αναμιχθεί.
Μέχρι τώρα έχουν λυθεί το β) από την εταιρεία Richway του Καναδά και το γ) και δ) από την εταιρεία Τσόμπος.

Αντιρρήσεις ως προς την πυρόλυση:
1) Εκπομπές αερίων που παράγουν καρκίνο. Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι αυτό δεν ευσταθεί και μάλιστα ένα εργοστάσιο πυρόλυσης είναι λιγότερο επικίνδυνο από ένα οποιοδήποτε εργοστάσιο εκπομπών αερίων. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 4ης/12ου/2000 επιτρέπει και επιχορηγεί την πυρόλυση
2) Σωματίδια σιδήρου και άλλων μετάλλων που μπορεί να διαφεύγουν στον αέρα και μέσω της αναπνοής να δημιουργήσουν καρκίνο. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει για λίγο εάν η λειτουργία του εργοστασίου δεν γίνεται όπως έχει οριστεί από τον κατασκευαστή, αλλά οι αισθητήρες και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που υπάρχουν θα ανιχνεύσουν το πρόβλημα και θα διορθωθεί αμέσως. Επίσης από υψηλές θερμοκρασίες, από την καύση μετεωριτών στην ατμόσφαιρα, προέρχονται και τα 2-3 σωματίδια που εισπνέει καθημερινώς ένας άνθρωπος με τις όποιες επιπτώσεις στην υγεία του.
3) Η οσμή των απορριμμάτων γύρο από τον χώρο του εργοστασίου. Δεν υπάρχει γιατί τα απορρίμματα αποθηκεύονται σε ένα χώρο ψυγείο 600 τόνων.
4) Το εργοστάσιο πυρόλυσης ρίχνει την αξία της περιοχής. Το εργοστάσιο δεν γίνεται μέσα σε κατοικήσιμες περιοχές και δεύτερον η όψη του είναι πολύ όμορφη.
5) Πολύ ακριβή λύση. Αρχικά έτσι φαίνεται αλλά όταν η απόσβεση κεφαλαίου γίνεται μέσα 10-12 χρόνια και η ζωή του εργοστασίου είναι 25-30 χρόνια δεν είναι ακριβή πλέον. Επίσης υπάρχει ολοκληρωτική 100% διαχείριση των απορριμμάτων με μέγιστη εκμετάλλευση και ποικιλόμορφο κέρδος και με ελάχιστα λειτουργικά έξοδα.
6) Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω όταν μια περιοχή επιλεγεί για εργοστάσιο πυρόλυσης η κατασκευαστική εταιρεία κάνει μελέτη για το εάν η τοποθεσία είναι κατάλληλη για το εργοστάσιο όσον αφορά τον άνθρωπο.

Πλεονεκτήματα της πυρόλυσης:
1) Όχι πλέον μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και περιβάλλοντος, μόνο ελάχιστες κοντρολαρισμένες εκπομπές αερίων.
2) Ολοκληρωτική 100% διαχείριση των απορριμμάτων για 25-30 χρόνια. Μια καθαρή λύση με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήπιας μορφής.
3) Λύση στα αστικά χημικά απόβλητα
4) Μέγιστη εκμετάλλευση των απορριμμάτων με μεγάλο κέρδος.
5) Ένα εργοστάσιο πυρόλυσης αποτελείται από μονάδες κλιβάνων των 50 τόνων, έτσι εάν ο πληθυσμός μιας περιοχής αυξηθεί αυτό που γίνετε είναι να προστεθούν περισσότερες μονάδες κλιβάνων των 50 τόνων για να καλύψουν την περαιτέρω αύξηση των απορριμμάτων.
6) Στρατηγικά τοποθετημένα εργοστάσια σε κατάλληλες τοποθεσίες γύρο από μια πόλη έχουν σαν πλεονέκτημα την εύκολη και γρήγορη μετακίνηση των απορριμμάτων με κέρδος την φθορά των απορριμματοφόρων (οχημάτων και ελαστικών) και τον χρόνο του προσωπικού και των οχημάτων. Επίσης λιγότερη διαδρομή εννοεί και λιγότερη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από το απορριμματοφόρο.
7) Λύση των οργανικών αποβλήτων όπως τρόφιμα, κλαδιά δένδρων η όποια χλωρίδα μέσω του COMPOST γίνονται λίπασμα..

Η Ελληνική πολιτεία ακόμα δεν μελέτησε τη λύση της πυρόλυσης ως μέθοδο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και προωθεί επί του παρόντος τα ΧΥΤΥ.
Το παρελθόν έχει δείξει ότι οι Έλληνες ιθύνοντες είναι πολύ πίσω στο να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν την υψηλή τεχνολογία και το πιο σπουδαίο δεν ξέρουν ή δεν θέλουν ή φοβούνται ή προτιμούν να μη χρησιμοποιούν της επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια συνεργασία:

Ο δήμος ή ο ΕΣΔΚΝΑ που θα είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου πυρόλυσης θα πρέπει: α) να έχει ως ιδίαν συμμετοχή τουλάχιστον το 25 % του ποσού της επένδυσης, β) να υποβάλει αιτήσεις για την εξασφαλίσει των απαιτούμενων αδειών από τα αρμόδια υπουργεία ( ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Ανάπτυξης κ.τ.λ.), γ) να υποβάλει αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πώληση του ηλεκτρισμού στην ΔΕΗ, δ) να υποβάλει αίτημα και ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση στους αρμόδιους φορείς για επιχορήγηση, ε) να εξασφάλιση δάνειο για το υπόλοιπο των χρημάτων από τράπεζα, ζ) να διοργανώσει για λογαριασμό των επενδυτών διεθνή διαγωνισμό για την ανεύρεση της καταλληλότερης εταιρείας πυρόλυσης που θα αναλάβει την κατασκευής του εργοστασίου.
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω οι ΟΤΑ είναι δυσκίνητοι στην διεκπεραίωση των διαδικασιών β), γ), δ), ε), ζ) στους επιθυμητούς χρόνους για αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναθέσουν σε μία εταιρεία με γνώση και πείρα στα παραπάνω και στην τεχνολογία της πυρόλυσης. Προτείνεται η εταιρεία Tsompos Group για τη σχεδίαση και την υλοποίηση των επιχειρηματικών προτάσεων, με αμοιβή από την εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων.
Προβλήματα για τον δήμο ή τον ΕΣΔΚΝΑ στα παραπάνω είναι 1) το α) δηλαδή το αυτοχρηματοδοτούμενο ποσό των 25 % από τον δήμο ή τον ΕΣΔΚΝΑ (ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Κ. Νάκος είπε ότι για το πρόβλημα των απορριμμάτων θα υπάρχει χρηματική βοήθεια όταν χρειασθεί), 2) η γραφειοκρατία, 3) ο φόβος, και η αναποφασιστικότητα.

Μια απλή υποθετική οικονομική ανάλυση για την Αθήνα:
με δεδομένα ένα εργοστάσιο των 300 τόνων την ημέρα (δηλαδή 300.000 κάτοικοι) στην Κίνα.

Η Αθήνα μια πόλη 4.500.000 κατοίκους χρειάζεται 15 εργοστάσια των 300 τόνων (υποθετικά γιατί μπορούν να κατασκευαστούν εργοστάσια των 800 και πλέον τόνων την ημέρα).
Ένα εργοστάσιο στοιχίζει 26.000.000 ευρώ Χ 15
εργοστάσια συνολικής αξίας F.O.B Καναδά 390.000.000 ευρώ

Παράγει 75 MW ηλεκτρισμό που ικανοποιεί
67.500 κατοικίες και σε χρήμα με 73 ευρώ την MW/H = 57.553.200 ευρώ.
Παράγει 30.000 τόνους μέταλλο με σημερινή τιμή 6.000.000 ευρώ.
Παράγει 30.000 τόνους γυαλί με σημερινή αξία 5.250.000 ευρώ.
Παράγει 30.000.000 τσιμεντόλιθους με σημερινή αξία 30.000.000 ευρώ.
Παράγει και λίπασμα δεν έχω στοιχεία τιμής 00.000.000 ευρώ.
Σύνολο εσόδων το χρόνο από 4.500.000 τόνους
απορριμμάτων με τη μέθοδο της πυρόλυσης 98.803.200 ευρώ.


Τα επιπλέον έξοδα είναι τα διάφορα έξοδα μεταφορών των μηχανημάτων, οι φόροι, τα δίκτυα (δρόμων, νερού, ηλεκτρισμού, και φυσικού αερίου όπου χρειάζεται), τα έξοδα συντήρησης και έξοδα αναλωσίμων υλικών, τα τραπεζικά έξοδα, και οι μισθοί των εργαζομένων που θα δουλεύουν στα εργοστάσια (350 εργαζόμενοι για 15 εργοστάσια). Ο χρόνος αποπληρωμής όλου του έργου είναι 10-12 χρόνια, χωρίς καμία επιβάρυνση στους δημότες.

Μια παρατήρηση, η επέκταση του Μετρό από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι το Ελληνικό μια απόσταση 5.5 χιλιομέτρων, (ένα έργο κατανοητό, αναγκαίο ωφέλιμο και κερδοφόρο) έχει προϋπολογισμό 330.000.000 ευρώ και η ολοκληρωτική λύση με πυρόλυση των απορριμμάτων δεν είναι ούτε κατανοητή, ούτε αναγκαία, ούτε ωφέλιμη, ούτε κερδοφόρα. Επί πλέον η Ελλάδα πρέπει να πληρώνει πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή οι υπεύθυνοι ή αγνοούν ότι υπάρχουν διάφορες λύσεις ή φοβούνται να πάρουν μια πρωτοπόρα απόφαση.

Όποιος κρατικός ή επιστημονικός παράγοντας θελήσει να επισκεφθεί το εργοστάσιο πυρόλυσης που έχω περιγράψει, που είναι στην Κίνα, για να δει, να μυρίσει, να ακούσει, να μετρήσει δεν έχει από το να μας τηλεφωνήσει για τις απαραίτητες διαδικασίες. Επίσης αναλυτικότατη επιστημονική μελέτη σε DVD είναι στη διάθεση σε όποιον από τους παραπάνω παράγοντες το επιθυμήσει.
Τηλέφωνα επικοινωνίας στα:

Alex Tzakis
Tel.: 210 937-0588
Κινητό: 697 397 6556
e-mail: at-ecosolutions@ath.forthnet.gr


Tsompos Group
Tel.: 210-8652-111
e-mail: tsompos@otenet.gr

Με τιμή


Alex Tzakis

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ακούστε Κύριοι,

Και εγώ ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο θέμα 3 χρόνια.

Είχα επαφές με δήμους, Υπουργεία, κλπ. Αποτέλεσμα μηδέν. ΔΕΝ ενδιαφέρονται. Τώρα κάνουμε τα ΧΥΤΑ, αύριο νέα έργα για άλλες μεθόδους.
Τα οικονομικά οφέλη εκτός των προϊόντων ανακύκλωσης δεν τα βλέπουν, κατά αρχας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ήδη μιλούν για μπλακ άουτ από τώρα !!!!

Η εταιρεία που αντιπροσώπευα ήταν έτοιμη να κάνει και την χρηματοδότηση του εργοστασίου ..., αλλά, ..... Η εργοστάσιο 1.200 τόνων ημερησίως κόστος κατασκευής 140 εκ. Δολάρια περίπου.

Σιγά τώρα που θα δεχτούμε επενδύσεις.

Να σημειώσω οτι πχ η ανακύκλωση των πλαστικών (μπουκάλια νερού κλπ) .... έχουμε πρώτη ύλη στην μισή τιμή για τα εργοστάσια παραγωγής πλαστικών.

Μου έχουν πει οτι η δουλειά έχει κλείσει, ... σε αυτούς που πάντα έχουν το 99%. Θα προχωρήσει αλλά με τους ρυθμούς που αυτοί επιθυμούν, οπότε μάλλον χάνουμε τον χρόνο μας.

Ελλάδα το μεγαλείο σου.

Unknown είπε...

Η προσθήκη της πυρόλυσης πλάσματος είναι σίγουρα καλύτερη από την υγειονομική ταφή υπολειμμάτων. Αλλά αν αντικαταστήσει τη διαλογή στην πηγή είναι καταστροφική. Η κατανάλωση ενέργειας στους δαυλούς πλάσματος είναι τεράστια. Γυαλί και μέταλλο που μπορεί να διαχωριστεί εκ των προτέρων και α ανακυκλωθεί με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας είναι εντελώς άσκοπο και μη-αειφόρο να αποστέλλεται σε πυρολυτική συσκευή πλάσματος.